Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/NOVI%20Kennispartner.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/NOVI%20Kennispartner.jpg
Nieuws
28 september 2021
Startbijeenkomst RIA Kennisregio aan Zee
We blikken terug op de NOVI-Alliantie regiobijeenkomst die plaatsvond op 21 september. Op welke manier kom je tot een goede, door de regio gedragen ruimtelijke uitvoeringsagenda?


Op 21 september organiseerde de NOVI-Alliantie onder aanvoering van de NEPROM  een brede en zeer informatieve regiobijeenkomst waarin uitgebreid werd ingegaan op het gedachtegoed van de NOVI-Alliantie en de aanpak via Regionale Investeringsagenda ’s (RIA’s) om uitvoering te geven aan alle NOVI-opgaven. Op verzoek van de gemeenten Den Haag en Zoetermeer verkenden wij op welke manier je tot een goede, door de regio gedragen ruimtelijke uitvoeringsagenda kunt komen.

Veel gemeenten uit de regio waren hierbij aanwezig, evenals de provincie. Na een toelichting door Peter Pol van de gemeente Den Haag over het verhaal van de regio en wat de opgaven in het gebied zijn volgde een introductie van de RIA als uitvoeringsinstrument om integraal de verschillende ruimtelijke NOVI-opgaven op regioniveau op te pakken door Friso de Zeeuw. Aan de hand van de RIA Noord-Holland Noord ging wethouder Monique Stam vervolgens in op de insteek die daar gehanteerd wordt en meekoppelkansen die de RIA biedt. Koos de Groot en Arjen van Berkel van het bureau BMC presenteerden de RIA Breda en gingen daarbij uitgebreid in op de zaken waarop je moet letten.

Gaandeweg verkenden we samen met de deelnemers welke insteek en aanpak past bij de Kennisregio aan Zee en welke stappen nodig zijn om tot een gedragen RIA te komen in deze regio. Voor verdere informatie en vragen, stuur een mail naar Sander Voogt.Tags