Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
29 mei 2017
Stedelijke kavelruil: 6 aandachtspunten
Verslag van het bezoek van de klankbordgroep Stedelijke Kavelruil (Kadaster/Ministerie I & M) aan de gemeente Heemskerk op 17 mei 2017. De NEPROM maakt onderdeel uit van de klankbordgroep.

Verslag van het bezoek van de klankbordgroep Stedelijke Kavelruil (Kadaster/Ministerie van I & M) aan de gemeente Heemskerk op 17 mei 2017. De NEPROM maakt onderdeel uit van de klankbordgroep.

De heer Frowijn, de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Heemskerk, geeft aan dat het niet altijd makkelijk uit te leggen is waar het precies om gaat bij stedelijke kavelruil. Want wat komt er allemaal wel niet kijken bij het - op vrijwillige basis - ruilen van onroerende zaken tussen meerdere eigenaren?

Het instrument wordt straks verankerd in de Omgevingswet. De gemeente Heemskerk is betrokken bij een pilotproject van het Ministerie van I & M en het Kadaster. De pilot bevindt zich in de eerste, inventariserende fase. Tijdens het inspirerende en onderhoudende gesprek dat we met de wethouder voerden, kwamen de onderstaande aandachtspunten naar voren. Zij gelden voor alle betrokkenen en geven geen totaalbeeld van de complexe en lange processen die bij een geslaagde ruil komen kijken.

Wenken en perspectieven
1. Bepaal de opgave. Welke aspecten moeten verwerkt of opgelost worden in het project? Een dreigend woningbouwtekort, milieuaspecten of de verkeersafwikkeling en het parkeren? Stedelijke kavelruil is geen doel op zich. Misschien zijn er andere (tijdelijke?) oplossingen. Bijvoorbeeld op grond van de Crisis- en herstelwet;
2. Inventariseer belangen, (eigendoms- of overige) rechten en het speelveld. Wie is betrokken bij de opgave of ideeën?;
3. Bepaal je rol. Van en voor welk deel wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen en wat moeten anderen doen? Uiteindelijk gaat het erom het gebied in beweging te krijgen en de dynamiek te bevorderen;
4. Welke definitie van waardevermeerdering wordt gehanteerd? Worden de kwaliteit van de leefomgeving en/of de economische groei in de (brede) omgeving zo bevorderd dat je het misschien ruimer kan zien? Of gaat het alleen over de concrete kosten en baten?;
5. Buig naar elkaar/voren, om tot gezamenlijke stappen te komen. Vraag wat voor de ander/marktpartij een aantrekkelijke oplossing zou zijn. Of geef (als gemeente) aan dat je een blijvertje bent, tot het project helemaal en succesvol afgerond is;
6. Blijf in gesprek! Dat leidt soms tot oplossingen die je niet verwacht had of voorstellen die in het begin van het traject misschien als onaanvaardbaar waren beschouwd.

Het vervolg
Veel stedelijke kavelruilprojecten stranden op financiële tekorten. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat daarom binnenkort in gesprek met stakeholders, op zoek naar nieuwe financieringsconstructies. De NEPROM houdt u op de hoogte.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/ruilverkaveling-pilot.jpg

Tags