Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
16 oktober 2019
Stemmingen over Aanvullingswet grondeigendom
Woensdag 16 oktober vonden de stemmingen plaats over de amendementen op de Aanvullingswet grondeigendom. In afwijking van ons verzoek hebben de Kamerleden de afbakening van de verplichte financiële bijdragen in het gewijzigde amendement vastgelegd. Dit is aangenomen en een dag later ook de aanvullingswet zelf.
Hieronder vind je een toelichting op de stemmingen.

Publiekrechtelijke basis voor financiële bijdragen

Zoals we al eerder vermeldden, is op het laatste moment voor de plenaire behandeling van de wet een amendement ingediend voor een publiekrechtelijke regeling voor financiële bijdragen voor ruimtelijke ontwikkelingen van een gebied. Staatssecretaris Knops stond sympathiek tegenover het voorstel, maar raadde het amendement af omdat hij de inkadering onvoldoende vond. De NEPROM heeft daarop de betrokken Kamerleden verzocht het amendement aan te passen, zodat de inkadering plaatsvindt bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en we daarover in gesprek kunnen met BZK en VNG.

De Kamerleden hebben de inkadering grotendeels al in het gewijzigde amendement zelf vastgelegd. In aanvulling daarop kunnen bij AMvB 'categorieën ontwikkelingen ter verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving' worden aangewezen waarvoor een financiële bijdrage kan worden gevraagd. Verder kunnen regels worden gesteld over de maximale hoogte (maar slechts wanneer uit evaluatie blijkt dat in de praktijk onredelijk hoge bijdragen worden gevraagd) en de eindafrekening van de financiële bijdragen. Dit amendement is aangenomen met brede steun van de Kamer; alle fracties behalve PVV, SGP, FvD en lid Van Haga stemden voor.

Geen beroep op zelfrealisatie bij voorkeursrecht
Het wetvoorstel bevatte een mogelijkheid om een uitzondering te maken op het voorkeursrecht bij verkoop aan een partij die bereid en in staat is om de beoogde functie te realiseren conform de eisen die de (meestal) gemeente daaraan stelt, vergelijkbaar met zelfrealisatie bij onteigening. Deze mogelijkheid is gesneuveld via een amendement dat werd ondersteund door alle fracties behalve VVD, PVV, SGP, FvD en lid Van Haga. Ook het voorstel om het voorkeursrecht pas na drie jaar opnieuw te kunnen vestigen werden via een amendement teruggedraaid. Het amendement om het voorkeursrecht twee jaar te laten voortduren na vernietiging van een omgevingsplan, werd door onoplettendheid van het CDA verworpen. Verwacht wordt dat dit nog gerepareerd wordt. *) Op deze punten blijft het voorkeursrecht dus, waarschijnlijk, bij het oude. Wel gewijzigd is - eveneens via een amendement - dat de vervaltermijn van tien jaar wordt teruggebracht naar vijf jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vijf jaar.

Overige aangenomen amendementen
Ten aanzien van onteigening is een amendement aangenomen dat de mogelijkheid van zelfrealisatie beperkt tot eigenaren en beperkt gerechtigden en dat het tevens mogelijk maakt om alsnog te onteigenen wanneer een zelfrealisator niet is gestart met realisatie binnen drie jaar na de constatering dat er niet onteigend kan worden wegens zelfrealisatie. Ook is via een amendement volle toetsing van onteigeningsbeschikkingen beter vastgelegd in de wet.

Rond het kostenverhaal is een amendement aangenomen om te verduidelijken dat bij organische gebiedsontwikkeling de kostenverhaalsbijdrage flexibel besteed kan worden, mits wordt voldaan aan de kostensoortenlijst en de PPT criteria. En een amendement dat gemeenten het recht geeft alle tussentijdse eindafrekeningen op verzoek van initiatiefnemers eens per jaar tegelijkertijd afwikkelen.

Stemming over de Aanvullingswet grondeigendom
Het CDA liet achteraf optekenen dat de fractie geacht wilde worden voor het amendement te hebben gestemd waarmee het voorkeurkeursrecht na vernietiging van het Omgevingsplan nog twee jaar voortduurt. Had het CDA direct voorgestemd, was het amendement aangenomen. De voorzitter hield tot ongenoegen van indiener Smeulders voet bij stuk dat dit niet achteraf kan worden aangepast. De oplossing lijkt te zijn gevonden in uitstel van de stemming over de Aanvullingswet grondeigendom, waardoor een gewijzigd amendement kan worden ingediend. *)

Alle amendementen zijn te vinden via de website van de Tweede Kamer​.

*) Update: de wet is op 17 oktober aangenomen zonder gewijzigd amendement over het verlengen van de termijn dat het voorkeursrecht voortduurt na vernietiging van het Omgevingsplan.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Grondeigendom%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Grondeigendom%20klein.png

Tags