Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
24 maart 2023
Stichting Platform BIM Legal sluit overeenkomst met digiGO
Stichting Platform BIM Legal heeft tot doel voor en namens de branches te zorgen dat rechten, plichten en regelingen die rusten op gebieden en gebouwen eenduidig worden vastgelegd in een digitale 3D-omgeving.

Stichting Platform BIM Legal heeft op 23 maart een digiDeal gesloten met digiGO. Als belangrijke bouwsteen maakt de digiDeal onderdeel uit van het digiAkkoord, dat inmiddels door 60 partijen is onderschreven. Stichting Platform BIM Legal en digiGO bundelen hun krachten om de rechtszekerheid voor de keten te verbeteren. Daartoe introduceert digiGO een Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving met onderliggend afsprakenstelsel dat de publiekrechtelijke basis legt voor een betere gegevensuitwisseling van juridische informatie ten behoeve van alle partijen die betrokken zijn bij de aan- en verkoop van onroerend goed. De digiDeal geeft een stevige impuls aan de brede transformatie van de keten, die de basis legt voor een 3D-Kadaster.

Stichting Platform BIM Legal heeft tot doel voor en namens de branches die zij vertegenwoordigt te zorgen dat rechten, plichten en regelingen die rusten op gebieden en gebouwen eenduidig worden vastgelegd in een digitale 3D-omgeving. Het delen van juridische informatie, het sluiten van koopovereenkomsten, het realiseren van juridische leveringen, het inschrijven van eigendom en bijvoorbeeld het beheren van gebouwen worden daarmee makkelijker. Door gedurende de gehele levensloop van gebouw en gebied – van tekentafel tot sloop – steeds deze zelfde 3D-omgeving als bron voor alle juridische data te gebruiken, is de informatievoorziening beter, nemen de juridische faalkosten af en is de overdraagbaarheid van rechten beter geborgd.

De NEPROM steunt het initiatief omdat opdrachtgevers in de bouw een unieke positie hebben om de noodzakelijke digitale transformatie van de bouwketen aan te jagen. We steunen het initiatief dat onze leden BPD |Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Dura Vermeer hebben genomen dan ook van harte en we verwachten dat de gehele sector daar profijt van zal hebben.


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/BIM%20Legal.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/BIM%20Legal.jpg

Tags