Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
5 oktober 2023
Stichting Wonen Limburg toegetreden tot NEPROM
NEPROM verwelkomt Stichting Wonen Limburg als nieuw lid. Bestuurder Ger Peeters: "Het is belangrijk dat we als ontwikkelaars, bouwbedrijven en corporaties samenwerken en van elkaar leren om vooruitgang te blijven boeken."

NEPROM verwelkomt Stichting Wonen Limburg als nieuw lid.​

Over Stichting Wonen Limburg

Wonen Limburg is met ruim 25.000 woningen en 3.000 eenheden overig vastgoed de grootste woningcorporatie van Limburg. De medewerkers zetten zich elke dag in om mensen een betaalbare, goede en duurzame woonplek te bieden in een fijne omgeving. Met bewoners en samenwerkingspartners bouwen ze aan wijken, buurten en dorpen. Zodat mensen zich thuis voelen, nu en in de toekomst.

Bestuurder Ger Peeters is verheugd over de toetreding tot NEPROM: “Corporaties en bouwpartners staan voor grote uitdagingen in de maatschappij. Er is een groot tekort aan woonruimte. We willen dat de woningen betaalbaar en duurzaam zijn en de druk op leefbaarheid moet in veel wijken omlaag. In combinatie met onze dochteronderneming Wonen Limburg Accent kunnen we onze nieuwbouwambitie van honderden woningen per jaar in zowel de sociale huur als middenhuur en betaalbare koop realiseren. Waardoor we als vanzelf een natuurlijke mix in de wijk creëren. Met deze grote en complexe opgave is het belangrijk dat we als ontwikkelaars, bouwbedrijven en corporaties samenwerken en van elkaar leren om vooruitgang te blijven boeken. Binnen NEPROM werken we daar graag verder aan."

Over het NEPROM-lidmaatschap
Het lidmaatschap van NEPROM staat open voor ontwikkelaars die op professionele wijze de opdrachtgeversrol vervullen bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, die van onbesproken gedrag zijn en die de NEPROM-gedragscode actief naleven.

Over NEPROM
Maatschappelijk betrokken ontwikkelaars, verenigd in NEPROM, werken in nauwe samenwerking met de overheid en partners, aan het ontwikkelen van de ruimte voor morgen. Samen werken we aan een brede beschikbaarheid van gebouwen en gebieden, spannen we ons in voor duurzaam ontwikkelen, stimuleren we onze leden om te werken volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en bieden we vernieuwende oplossingen voor een optimale inrichting van de schaarse ruimte in Nederland. ​


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/leden/wonen%20limburg.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/leden/wonen%20limburg.jpg

Tags