Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
6 maart 2024
Stikstof en vergunningverlening
NEPROM is betrokken geweest bij het opstellen van een rapport over de voortgang van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (PSN). Dit onderwerp kan gevolgen hebben voor de vergunningverlening binnen onze sector.

​Het Planbureau voor de Leefomgeving, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Wageningen University & Research hebben een rapport uitgebracht in het kader van de Monitoring en evaluatie stikstofreductie en natuurverbetering. NEPROM is hierbij betrokken geweest omdat het onderwerp gevolgen heeft voor de vergunningverlening in onze sector. NEPROM wil dat traject vereenvoudigen en versnellen.

Gevolgen vergunningverlening
Het rapport zegt over de gevolgen het volgende:

  • Na de PAS-uitspraak: is er geen trendbreuk in het aantal vergunningen voor woningbouw;
  • Wel zijn er belemmeringen voor grote infrastructurele projecten;
  • En er zijn nog nauwelijks PAS-melders gelegaliseerd;
  • Er ligt geen vergemakkelijking vergunningverlening in het verschiet;
  • Op veel plekken blijft stikstofgevoelige natuur bestaan waar de kritische depositiewaarde wordt overschreden;
  • Voor substantiële vergemakkelijking is een andere juridische argumentatie nodig en betere ecologische dataverzameling.

Standpunt NEPROM
NEPROM blijft daarom pleiten voor:

  • Meer bronmaatregelen op korte termijn;
  • Het algemeen maatschappelijk belang van voldoende woningbouw;
  • Vereenvoudiging vergunningverlening via een ecologische voortoets en invoering van een drempelwaarde;
  • Een politiek besluit over de kritische depositiewaarde als maatstaf. 
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stikstof%20bulletin.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stikstof%20bulletin.jpg

Tags