Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
24 april 2024
Stikstof en woningbouw
Op 17 april vond in de Tweede Kamer een debat plaats over stikstof en natuur. NEPROM steunt stikstofreductie voor versnelde vergunningverlening en zal haar lobby voortzetten om actie te krijgen in het stikstofdossier.

Op 17 april vond in de Tweede Kamer een debat plaats over stikstof en natuur, waarbij minister van der Wal enkele belangrijke punten aanstipte. 

Hoewel van der Wal de exacte cijfers niet kent, erkent ze de impact op woningbouw en vergunningverlening. Ze verwijst ze naar collega De Jonge voor meer informatie. Daarnaast herkent ze ook dat de reductie van stikstof ook voor de woningbouwopgave van belang is.  

NEPROM steunt dit standpunt en pleit voor stikstofreductie om de vergunningverlening voor woningbouw te versnellen. De organisatie zal haar lobby voortzetten om meer actie te krijgen in het stikstofdossier, vooral gericht op de woningmarkt. Het is belangrijk dat er vijf jaar na de zogenoemde 'PAS-uitspraak' specifiek voor de woningmarkt (meer) beweging komt in het stikstofdossier.   ​


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/beroepsprocedure.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/beroepsprocedure.jpg

Tags