Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
29 maart 2023
Stikstofdepositie 2030 en vergunningsplicht o.a. intern salderen
De NEPROM is positief over de aanscherping en versnelling van de omgevingswaarde van 2035 naar 2030 maar waarschuwt voor de negatieve gevolgen van het stikstofdossier voor de woningbouwproductie.

De NEPROM heeft gereageerd op het Wetsvoorstel tot wijziging omgevingswaarde stikstofdepositie 2030 en vergunningplicht o.a. intern salderen.  

Hoewel de NEPROM positief is gestemd over de voorgestelde versnelling van de aangescherpte doelstellingen naar 2030, constateren we tegelijkertijd dat het Rijk nog altijd te weinig prioriteit toekent aan de woningbouwproductie. Pas nadat er voortgang is geboekt met stikstofreductie en natuurverbetering, komt de woningbouw weer aan bod. Veel delen van Nederland zitten ondertussen op slot.

We willen: 

  • door de zure appel (heen)bijten. Zodat de natuur aansterkt en er snel en er met voorrang ruimte ontstaat voor woningbouw en andere maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Daarom zijn wij voorstander van de voorgestelde versnelling van de aangescherpte doelstellingen (2030); 
  • geen extra vergunningplicht. Daar is Europeesrechtelijk geen noodzaak toe en het is disproportioneel. Het voorstel leidt tot extra onderzoek, vertraging en meer bezwaar- en beroepsprocedures; 
  • – als de vergunningplicht wel ingevoerd wordt – dat de vergunning automatisch verleend wordt als het bevoegd gezag niet (tijdig) op de aanvraag beslist en dat er snel duidelijkheid komt over de aangekondigde nadere uitwerking van de vergunningplicht in lagere wetgeving. Wellicht dat zij de pijn wat kan verzachten. De NEPROM denkt hierover graag mee en wil meer zekerheid; 
  • in gesprek met het ministerie over de 'passende beoordeling'. Ook wij willen – als het ministerie – tot een meer praktische uitwerking komen. Dat pakt de NEPROM graag snel en gezamenlijk op. 
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stikstof3.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stikstof3.jpg

Tags