Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/stikstof%20nieuwwwww.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/stikstof%20nieuwwwww.png
Nieuws
23 maart 2020
Stikstofregistratiesysteem in werking
De regeling m.b.t. het stikstofregistratiesysteem is maandag 23 maart gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling kan je vanaf de 24e inzetten bij de aanvraag van een natuurvergunning indien de stikstofdepositie daartoe noopt.

​De regeling m.b.t. het stikstofregistratiesysteem is maandag 23 maart gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling kan je vanaf de 24e inzetten bij de aanvraag van een natuurvergunning indien de stikstofdepositie daartoe noopt. Soms volstaat bijvoorbeeld een ecologische beoordeling of AERIUS berekening en dan is een vergunning niet nodig.

Het systeem geldt voor alsnog voor woningbouw en enkele grote infraprojecten. De stikstofruimte die wordt gecreëerd door bijvoorbeeld de snelheidsverlaging komt voor 30% ten goede van de natuur en maximaal 70% wordt gebruikt voor economische ontwikkelingen. Op basis van volgorde van binnenkomst van de vergunningaanvraag wordt de beschikbare ruimte verdeeld, waarbij woondeals en grote woningbouwprojecten (>100) overigens wel een bijzonder positie innemen. Zie voor meer informatie www.aanpakstikstof.nl​ en www.bij12.nl​. Voor de goede werking van dit systeem is volgens de NEPROM nodig dat meer bronmaatregelen genomen worden om het systeem mee te vullen. En dat er daarnaast ook ingezet wordt op natuurherstel. ​