Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 september 2021
Strategische samenwerking marktpartijen-corporaties in gebiedsontwikkeling
De digitale publicatie van Stadspartners: strategische samenwerking marktpartijen-corporaties in gebiedsontwikkeling staat online.

Er ligt een enorme opgave in onze steden om voldoende woningen nieuw te bouwen en om gedifferentieerde, gezonde en veerkrachtige wijken en buurten te ontwikkelen. De intensieve samenwerking tussen markpartijen (ontwikkelaars en beleggers) en woningcorporaties, in goed samenspel met de gemeente, kan grote synergievoordelen opleveren. Dat staat centraal in de publicatie Stadspartners: strategische samenwerking marktpartijen-corporaties in gebiedsontwikkeling van Aedes, De Vernieuwde Stad en de NEPROM.

De publicatie is mede geënt op de gelijknamige reeks webinars die de drie partijen dit jaar organiseerden. Gekeken is naar een aantal concrete casussen – herontwikkeling van stadswijken maar ook van voormalige bedrijventerreinen – en hoe de samenwerking daar loopt. Ontwikkelingen die al lopen en succes opleveren, ontwikkelingen waar de eerste stappen nu worden gezet en ontwikkelingen die zich verder moeten uitkristalliseren. Samen vormen zij het palet van de stadspartners.

Bundeling van (grond)posities en financiële slagkracht, van kennis, kunde en creativiteit, en van allianties en netwerken, helpt om een betere stad te maken, een stad die recht doet aan zijn bewoners. De publicatie Stadspartners biedt daartoe inspiratie.


Tags - Bekijk verwante artikelen

Delen via Social Media