Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/persbericht-stikstofbeleid.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/persbericht-stikstofbeleid.jpg
Nieuws
2 november 2021
Stylingtip voor bestemmingsplannen
Hoe heeft de toepassing van regels met een open norm onder de Crisis- en herstelwet uitgepakt voor het bestemmingsplan ‘Retailpark Belvédère’ in Maastricht?

Onder de Crisis- en herstelwet mag geoefend worden met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; als opstapje naar het omgevingsplan onder de Omgevingswet. De gemeenteraad stelt dan regels met een open norm vast. Zij werden ook toegepast in Maastricht; voor het 'Retailpark Belvédère'.

Uitspraak Raad van State
De Raad van State heeft hierover bepaald, dat als de gemeenteraad regels met een open norm gebruikt, de gemeenteraad deze open norm in de planregels voldoende concreet en objectief moet begrenzen. Of de open norm goed/voldoende ingevuld is, hangt volgens de Raad van State onder andere af van:

1) de aard en omvang van de bouw- en gebruiksmogelijkheden, waarop de open norm, en in samenhang daarmee de beleidsregel, zien;
2) het anderszins in de planregels genormeerd zijn van de bouw- en gebruiksmogelijkheden, waarop de figuur van de open norm, die in een beleidsregel wordt uitgelegd, ziet, en de relatie tussen die andere normering en de betrokken open norm;
3) de aanleiding voor het werken met een dergelijke figuur; en
4) de aard en omvang van het plangebied of het betrokken deel daarvan, waarop die figuur ziet.

Daarbij is ook van betekenis op welk facet van een goede ruimtelijke ordening de open norm betrekking heeft en wat de aard en omvang van de effecten ervan voor de omgeving zijn."

En nu?
De gemeente Maastricht krijgt tijd om een aantal gebreken in het besluit te herstellen. Lees hier de hele uitspraak. 


Tags