Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
2 februari 2022
Succesvol werkbezoek minister Hugo de Jonge aan Tilburg
Minister Hugo de Jonge bracht een stormachtig werkbezoek aan de gebiedsontwikkeling Stappegoor in Tilburg om kennis te maken met de NEPROM.

Op maandag 31 januari bracht minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, een kennismakingsbezoek aan de NEPROM. Hij was deze dag onze gast in Tilburg waar hij een bezoek bracht aan de gebiedsontwikkeling Stappegoor. Van verschillende kanten hadden we al gehoord dat de minister een wervelwind is. Dat imago paste goed bij storm Corrie die ons tijdens het bezoek vergezelde.

 


De minister werd welkom geheten door NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter en door wethouder Bas van der Pol. Al wandelend hebben we de minister meegenomen door de gebiedsontwikkeling en verteld over de historie, de noodzakelijke voorinvesteringen en de onzekerheid gedurende de crisisjaren, de intensieve samenwerking en natuurlijk over de betaalbare woningen (in totaal 1.200) die hier de komende jaren nog verrijzen.

Stappegoor wordt ontwikkeld door BPD en Synchroon. Bestuurslid Tobias Verhoeven nam de minister mee op de eerste etappe en daarna volgenden de andere inleiders, die de minister steeds op een stukje van het traject begeleiden. Desirée benadrukte tijdens de tour ook de langjarige, risicodragende rol van projectontwikkelaars evenals het belang van goede samenwerking met de gemeente. Stappegoor bleek wat dat betreft een hele mooie illustratie. Maar Desirée benadrukte ook dat we de minister in bijna elke gemeente in Nederland hadden kunnen ontvangen, omdat in heel Nederland NEPROM-leden actief zijn in kleinere en grotere projecten.

Na de rondwandeling zijn we in een zaal in sportcomplex T-Kwadraat met de minister verder in gesprek gegaan. We hebben toegelicht waar de NEPROM voor staat, welke partijen lid zijn, welke activiteiten we ontplooien en vervolgens vooral over de rol van de ontwikkelaar, het investerend vermogen en de samenwerking met gemeenten. De boodschap van het belang van een goede samenwerking tussen gemeenten ontwikkelaar hebben we met inhoudelijke bijval van wethouder van der Pol goed over het voetlicht kunnen brengen.

Desirée Uitzetter: "Ik ben tevreden en blij met de kennismaking met de minister. Op zijn verzoek hebben we buiten de Randstad op locatie afgesproken. De minister was open, echt geïnteresseerd en op zoek naar hoe hij kan bijdragen om betere samenwerkingen te bevorderen tussen ontwikkelaars en gemeenten. We hebben huiswerk aan hem meegegeven, maar ook vragen van hem gekregen. Als NEPROM gaan we in de loop van februari naar hem terug met ons huiswerk: onze visie op zijn rol, onze concrete bijdragen en grotere gebieden waar we echt kunnen versnellen. Dat deze minister vooruit wil, en snel ook, dat straalt er aan alle kanten vanaf."

Kortom, we hebben deze dag als zeer constructief en prettig ervaren en zijn positief over het feit dat de minister uiterst gemotiveerd is en er niet voor terugdeinst om de teugels in handen te nemen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/werkbezoek%20hugo.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/werkbezoek%20hugo.jpg

Tags