Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/LPO-eindpresentatie.jpg
Nieuws
25 augustus 2015
Sumsonite in NEPROM Leergang Projectontwikkeling
Sumsonite is een online rekenmodel voor grondexploitaties en investeringsbeslissingen in gebiedsontwikkeling.

Sumsonite is een online rekenmodel voor grondexploitaties en investeringsbeslissingen in gebiedsontwikkeling. Sumsonite is ontwikkeld door Sumcity. De NEPROM start in oktober 2015 met de 109e Leergang Projectontwikkeling en gaat Sumsonite hierbij inzetten.

Sumsonite en Sumcity
Sumsonite is ontwikkeld als een online tool voor grondexploitaties en daaraan gerelateerde vastgoed berekeningen, zoals bij gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling en vastgoed beheer. Het principe van Sumsonite is gebaseerd op samenwerking, kennisdeling en online toegang tot data. Alle data worden op één plek in de cloud bewaard en beheerd. Hierdoor is het niet langer meer nodig om data en rekenexercities als halfproduct in spreadsheets tussen de gebruikers over en weer te verzenden. Iedere gebruiker die toegang wordt verleend tot een project in Sumsonite kan bij alle data in de cloud van het project waartoe hij toestemming heeft. Daarnaast kunnen groepsleden onderling bij alle data in het betreffende project en bij elkaar kijken en samenwerken. Voor de NEPROM Leergang Projectontwikkeling is het voor docenten handig om bij alle groepen, waartoe zij toegang hebben, mee te kijken.

De NEPROM en Sumsonite
De NEPROM start in oktober 2015 met de 109e Leergang Projectontwikkeling. In een viertal blokken van 3 dagen intern, krijgen de deelnemers inzicht en inhoudelijke kennis van de wereld van de projectontwikkeling. Dit gebeurt door gerenommeerde docenten uit de praktijk. Door de brede herkomst van de deelnemers zit er ook een aspect van “leren van elkaar” in, zowel qua inhoudelijke kennis als qua begrip voor de positie van de diverse deelnemers en hun organisatie. De deelnemers komen vanuit bouw- en projectontwikkelingbedrijven, woningbouwcorporaties, gemeenten en andere private en (semi)publieke organisaties. In elke leergang wordt door de cursisten aan een casus uit de praktijk  gewerkt, die aan het eind van de leergang moet worden gepresenteerd. Onderdeel daarbij is de financiële verantwoording en het investeringsvoorstel. Bij deze casus en de eindpresentaties zal Sumsonite worden ingezet.

Zie ook het artikel "Beter inzicht in voortgang gebiedsontwikkelingsprojecten dankzij nieuwe online tool" (via gebiedsontwikkeling.nu)


Eindpresentatie door een LPO-casusgroep in januari 2014

NEPROM Leergang Projectontwikkeling 109
De komende ronde van de NEPROM Leergang Projectontwikkeling start op 15 oktober 2015. Kijk voor meer informatie op www.neprom.nl/lpo.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.sumcity.nl en www.sumsonite.nl. U kunt ook contact opnemen met Frank Heyligers (06 13 08 47 81) of Pascal Sijstermans (06 46 00 30 62) van Sumcity.