Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/flexwoningen.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/flexwoningen.jpg
Nieuws
21 juni 2022
Taskforce zoekt locaties
De Taskforce Tijdelijke Huisvesting roept NEPROM-leden op om geschikte locaties aan te dragen voor flexwonen en transformatie ten behoeve van spoedzoekers, Oekraïners en statushouders en om knelpunten te melden.

Op vrijdag 17 juni ging de Taskforce Tijdelijke Huisvesting in gesprek met NEPROM-leden over hun opdracht van het ministerie van BZK. De Taskforce is ingesteld om versneld tijdelijke huisvesting te realiseren voor spoedzoekers, Oekraïners en statushouders, voornamelijk door flexwonen en transformatie.

De Taskforce speurt daartoe snel te realiseren projecten op en helpt overheden, woningcorporaties en andere partijen bij het snel aanpakken van struikelblokken. Een uitvoeringsorganisatie ondersteunt de Taskforce. Het kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. Meer informatie over de opdracht van de Taskforce, de aanpak, de vraagstukken die spelen en de vraagstelling aan ontwikkelaars vind je in de presentatie die Laura Zegger, een van de leden van de uitvoeringsorganisatie, tijdens de bijeenkomst gaf.

Heb jij locaties, informatie of vragen? Deel ze met Laura Zegger. Een verslag volgt nog en is op te vragen bij Margriet Schepman.

Na de zomer plannen we een nieuwe bijeenkomst waarin de Taskforce een toelichting geeft op de opgedane inzichten met de eerste projecten en waarin leden ervaringen kunnen delen en vragen stellen. 


Tags