Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
22 augustus 2018
Te weinig parkeerplekken?
Op 12 juli jl. wijdde het NRC een factcheck aan de vraag of er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd bij nieuwbouwprojecten. Aanleiding was een artikel op de website van Vereniging Eigen Huis.

​Op 12 juli jl. wijdde het NRC een factcheck aan de vraag of er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd bij nieuwbouwprojecten. Aanleiding was een artikel op de website van Vereniging Eigen Huis, waarin wordt gesteld dat "bij steeds meer binnenstedelijke nieuwbouwprojecten weinig of zelfs helemaal geen parkeerplaatsen worden gerealiseerd". Zo'n 70% van de autobezitters zou dit een groot bezwaar vinden.

Het NRC checkte de claims van VEH bij onder andere de NEPROM en BPD en concludeerde vervolgens dat het artikel "grotendeels onwaar" is. Hieronder een citaat uit de factcheck.  

"Volgens NEPROM-beleidsmedewerker Margriet Schepman zou het wel kunnen dat het aantal parkeerplaatsen is afgenomen: „De focus van nieuwbouw is steeds meer op binnenstedelijke ontwikkelingen komen te liggen. Op die plekken, waar andere vormen van vervoer goed beschikbaar zijn, is het gewenst minder parkeerplaatsen te realiseren.”

Volgens haar is daar ook ruimte voor. Ze wijst op een onderzoek van Zuid-Holland uit 2016, waaruit blijkt dat er in die provincie „structureel onderbenutte parkeergarages” staan die in totaal 17 miljoen euro hebben gekost. Een onderzoek van Deloitte uit 2017 stelt dat de parkeerbehoefte tot 2040 kan afnemen met 38 procent als we meer gebruik gaan maken van deelauto’s en zelfrijdende auto’s."

Niet krampachtig vasthouden aan oude normen
Het standpunt van de NEPROM is dat binnenstedelijke woningbouw steeds vaker met minder parkeerplaatsen toe kan, omdat veel bewoners geen eigen auto meer hebben. In projecten van NEPROM-leden zien we regelmatig proeven met deelauto’s. Op termijn kan dit de flexibiliteit ten goede komen en ruimtewinst opleveren. De NEPROM is met gemeenten in gesprek om daar waar krampachtig aan oude parkeernormen wordt vastgehouden, deze verandering onder de aandacht te brengen.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/ouderwetse%20parkeernorm.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/ouderwetse%20parkeernorm.jpg

Tags