Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 januari 2016
Terug naar de kust
NEPROM-directeur Jan Fokkema pleit ervoor dat het Rijk harde contouren trekt om zo de landschappen te beschermen die voor de leefbaarheid van de Deltametropool essentieel zijn.
Deze column van Jan Fokkema (directeur NEPROM) verscheen op 11 januari in Cobouw.

Het kabinet heeft onlangs de nieuwe Beleidslijn Kust vastgesteld, waarmee een einde komt aan het rijks verbod op het bouwen langs de Nederlandse kust. Een storm van protest stak op. Velen vrezen Belgische toestanden. Kern van het besluit is dat uitsluitend de veiligheid van de kust een rijks aangelegenheid is en dat provincies, waterschappen en gemeenten over de ruimtelijke kwaliteit beslissen. Dat past in het kabinetsstreven naar minder nationale regels. Volgens het rijk weten provincies en gemeenten veel beter wat lokaal nodig is en wat juist niet gewenst is.

Ik heb daar in dit geval ernstige bezwaren tegen. Naar mijn mening is de kust van ons allemaal en is de belevingskwaliteit voor iedereen van belang. Wij zijn Nederlanders, een volk van de delta en van de Noordzeekust. De rivieren, de zee en de kust vormen een onlosmakelijk deel van ons nationaal bewustzijn en van ons natuurlijke erfgoed. Velen van ons koesteren de kust, genieten van de weidsheid, de schoonheid van de duinen, de wolken, de wind. Noem maar op. De golf van protest bewijst hoe sterk het ons raakt als de kust mogelijk wordt aangetast. De kwaliteit van de kust is daarmee een nationaal belang en dan is het onjuist dat lagere overheden daarover beslissen.

Hier wil ik het niet bij laten. Sommige grotere open, groene gebieden binnen onze Deltametropool zijn ook van nationaal belang. Door verdere bevolkingsgroei en toenemende mobiliteit zal de Randstad met haar uitlopers naar Brabantstad, de steden langs de A2 en richting Amersfoort uitgroeien tot een metropool op wereldniveau. Het grote verschil met andere megasteden, zoals Parijs en London, is onze netwerkstad met daarbinnen grote groene gebieden met unieke polderkwaliteit. Niet elke polder behoeft nationale bescherming, maar zou het niet verstandig zijn als het rijk ook harde contouren trekt om die open landschappen die voor de leefbaarheid van onze Deltametropool ook op langere termijn essentieel zijn? In ons aller belang.

Jan Fokkema
Directeur NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars

Update 21 januari: zie ook "Bouwen aan de kust: nee. Verbouwen aan de kust: ja" (Cobouw)

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/storm-286.jpg

Tags