Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Kostenverhaal%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Kostenverhaal%20(1).jpg
Nieuws
5 juli 2022
Terugblik bijeenkomst kostenverhaal
We blikken kort terug op de bijeenkomst kostenverhaal en financiële bijdragen die plaatsvond op 28 juni in Amsterdam.

Op dinsdagmiddag 28 juni jl. vond de NEPROM bijeenkomst Kostenverhaal en financiële bijdragen plaats in Amsterdam. Deze bijeenkomst werd georganiseerd om de leden voor te bereiden op de op handen zijnde wijzigingen op dit terrein als gevolg van invoering van de Omgevingswet en om aandachtspunten voor de praktijk mee te geven.  

Tachtig deelnemers hebben aandachtig geluisterd naar het verhaal van Arjan Bregman (hoogleraar bouwrecht, stafmedewerker IBR en zelfstandig adviseur) en Rick Meijer (Stadkwadraat) over het nieuwe stelsel en de huidige praktijk van anterieur contracteren met betrekking tot kostenverhaal en financiële bijdragen. Vanuit de NEPROM is er intensief discussie gevoerd met BZK over dit onderwerp waardoor de nieuwe regeling in de omgeving een stuk ingeperkt is. Op 1 januari 2023 zal de Omgevingswet in werking treden. Met deze inwerkingtreding begint voor marktpartijen en gemeenten een nieuw tijdperk door het gewijzigde stelsel met betrekking tot kostenverhaal en financiële bijdragen.  

De NEPROM hoopt dat deze bijeenkomst en de reeds verschenen Handreiking ‘Kostenverhaal en Financiële bijdragen onder de Omgevingswet’ een positieve en belangrijke bijdrage levert aan en nuttig kan zijn in gesprekken tussen markt en overheid over nieuwe initiatieven. Uit de zaal bleek dat dit nog een lastige opgave kan zijn en dat het in de toekomst ook altijd noodzakelijk zal blijven om te onderhandelen met de gemeente. De nieuwe handreiking helpt daarbij wel goed door het inzichtelijk aandragen van inhoudelijke argumentatie en juridische wetenswaardigheden. Arjan Bregman benoemt nog dat het belangrijk is om bij nieuwe plannen goed te bekijken welk regime de gemeente aanhoudt en daar de anterieure contracten op af te stemmen. Het was een geslaagde bijeenkomst die inzicht heeft geboden in de belangrijkste regels rondom kostenverhaal en financiële bijdragen en de consequenties hiervan voor de ontwikkelpraktijk. 

Download voor meer informatie de Handreiking ‘Kostenverhaal en Financiële bijdragen onder de Omgevingswet’.   

Tags