Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
3 oktober 2018
Terugblik bijeenkomst kwaliteitsborging
Op 27 september vond een succesvolle NEPROM-bijeenkomst plaats over kwaliteitsborging, met circa 40 deelnemers vanuit de leden.

​Op 27 september vond een succesvolle NEPROM-bijeenkomst plaats over kwaliteitsborging, met circa 40 deelnemers vanuit de leden. Tijdens deze bijeenkomst kwamen onder andere aan de orde de laatste stand van zaken van het wetsvoorstel, de rol van de kwaliteitsborger, de uitkomsten van pilots en het consumentendossier.

Sprekers waren Nicolette Zandvliet (NEPROM), Emile Jansen (Nieman Kwaliteitsborging), Hans Kroon (SWK) en Marcel van der Werf (BPD). Presentaties zijn bij de NEPROM op te vragen.

Er bleken nog veel vragen te bestaan rond het wetsvoorstel. Wel waren de aanwezigen het in algemene zin erover eens dat door goede kwaliteitsborging de kwaliteit voor de consument ook echt aantoonbaar beter kan worden en de faalkosten kunnen afnemen. Er bleek draagvlak te zijn om te verkennen of vooruitlopend op invoering van de wet met gemeenten afspraken gemaakt kunnen worden om met de systematiek aan de slag te gaan (al dan niet in de vorm van pilots) waarbij gemeenten een aanzienlijke reductie van de leges in het vooruitzicht zouden moeten stellen. NEPROM en SWK zegden toe de mogelijkheden daartoe samen met VNG/G40 en BZK te verkennen.

Meer informatie bij Nicolette Zandvliet (070 - 337 0335).

 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/borgers.png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/borgers.png

Tags