Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
28 november 2023
Terugblik Fabeltjes Festival
WoningBouwersNL onderscheidde in haar jaarevent feiten van fabels. Vier inspirerende sprekers behandelden vraagstukken rond AI, migratie, armoede en water. Een korte terugblik.

Het is zaak goede keuzes te maken op basis van de juiste feiten en cijfers. Maar is de informatie die we krijgen wel te vertrouwen? Dat was de basis van het Fabeltjes Festival, het jaarevent van WoningBouwersNL op 29 november.

Kansen en tips voor AI
Als eerste kwam Jim Stolze aan het woord. Hij is tech-ondernemer en gastspreker over AI en innovatief ondernemerschap. Op enthousiasmerende wijze liet hij een aantal toepassingen en valkuilen van AI zien. Dat deze technologie de mens overbodig zou maken, gelooft hij niet. Met AI kun je een 80%-versie genereren, maar er blijft altijd menselijke intelligentie nodig. In eerste instantie om de goede opdracht te geven en aan het eind om van de resultaat daarvan een kloppend en aansprekend geheel te maken. Ook kwamen gevaren van AI aan bod met twee belangrijke waarschuwingen. Ten eerste om codewoorden af te spreken om te toetsen of je werkelijk met je eigen geliefde/kind/collega te maken hebt. En ten tweede om als je met potentieel gevoelige gegevens of ideeën (persoonlijk of bedrijfsmatig) aan de slag gaat een betaald account te gebruiken. Bij gratis gebruik van open AI wordt namelijk het systeem gevoed met die gegevens en kunnen die zomaar in de resultaten van andere gebruikers terecht komen.

Migratie als oplossing en uitdaging
Barbara Baarsma, Hoogleraar toegepaste economie aan de UvA en lid van Denkwerk, testte de kennis van de zaal met een aantal veel gehoorde uitspraken over migratie. Feit of fabel? Een deel van de zaal ging de mist in doordat de beeldvorming niet altijd overeenstemt met de werkelijkheid. Om fabels de wereld uit te helpen en beleidsmakers te helpen met feitelijke informatie schreef Baarsma met het Denkwerk-team het rapport Migratie als motor - Hoe Nederland migratie kan inzetten als drijvende kracht. De belangrijkste bevindingen kwamen op speelse wijze voorbij. Belangrijke les: migratie is een oplossing en een uitdaging. Om grip te krijgen op migratie moet er integraal beleid komen met oog voor beide kanten van de medaille in relatie tot de verschillende soorten migratie.

Feiten en fabels over armoede
Ook over armoede doen veel fabels de ronde. Het is niet waar dat de kloof tussen arm en rijk groeit in Nederland en ook niet dat dit gat in Nederland groot is ten opzichte van andere landen. Dat neemt niet weg dat armoede in Nederland een probleem is, volgens Koen Caminada. Een deel van de bijstandsgerechtigden komt honderden euro's per maand tekort. Vooral kinderen zijn daarvan de dupe. Caminada is hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden. Als lid van de Commissie sociaal minimum werkte hij mee aan het rapport 'Een zeker bestaan'. Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum (te downloaden van zijn website). Een van de opvallende bevindingen in zijn bijdrage is dat het bruto inkomen weinig zegt over wat een huishouden daadwerkelijk kan besteden. Er zijn allerlei factoren van invloed, zoals de huishoudenssamenstelling en keuzes in de opvoeding en opvang van kinderen. De tip voor woningontwikkelaars is om veel nauwkeuriger te kijken wat de doelgroep kan besteden.

Gewoon blijven bouwen onder NAP
De laatste spreker was Ties Rijcken, Publicist over waterveiligheid verbonden aan de TU Delft. Als een ware wervelwind zette hij het publiek weer op scherp. Hij verwees een aantal standpunten over bouwen in relatie tot water naar het rijk der fabelen. Volgens hem worden we onnodig bang gemaakt en is het pertinent niet waar dat er niet onder NAP gebouwd kan worden. Er liggen hele steden en dorpen onder NAP, dus het is onzin dat je daar niet een wijk naast zou kunnen bouwen. Polders zijn juist goed beschermd door dijken en gemalen. Het is zaak om de juiste afwegingen te maken in kosten en baten van verschillende oplossingen, zo betoogde hij. Rijcken berekende dat het “opgeven" van de Randstad (iedereen uitkopen en verhuizen naar hoger gelegen delen van Nederland) net zoveel kost als het verhogen van de dijken met 150 meter. Aanwezigen zagen hierin de bevestiging dat het adagium bodem en water sturend in de praktijk te ver doorschiet. En het riep ook de vraag op of financiers en beleggers hierin niet te rigide zijn. Voor de goede orde: Rijcken erkende de gevolgen van klimaatverandering en de noodzaak om die tegen te gaan. De kern van zijn betoog was dat we er op een verstandige manier mee om moeten gaan in de afwegingen en ontwerpkeuzes die we maken.​

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/logo%20woningbouwers.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/logo%20woningbouwers.jpg

Tags