Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
1 februari 2024
Terugblik Vakoverleg verkoopmanagers – 1 februari 2024
In het Vakoverleg Verkoopmanagers van NEPROM-lidbedrijven op 1 februari stond de verlaging van de MPG-grens centraal. Ook kwamen de EU Taxonomie, de renteontwikkelingen en het platform Nieuwbouw.nl aan bod.

Op donderdag 1 februari kwamen de verkoopmanagers van het Vakoverleg samen bij het kantoor van AM in Utrecht. Dit keer geen projectbezoek in verband met een lange lijst van te bespreken onderwerpen.  

Het hoofdthema van het overleg was de MPG-grens die verlaagd zal worden en de rol die het gebruik van hout in bouwprojecten heeft om die verlaagde MPG-grens te halen. De agenda omvatte ook een rente-update, de eerste ervaringen met het platform Nieuwbouw.nl en een inventarisatie van nieuwe onderwerpen om gezamenlijk meer over te leren.

Peter Stam en Sven 't Hart van adviesbureau Merosch openden het Vakoverleg met een presentatie over de MPG-grens, houtbouw en de EU taxonomie. Ze gaven een korte uitleg over de verlaging van de MPG-grens vanaf 2025 en benadrukten dat bouwen met hout cruciaal is en zal blijven in de toekomst om die grens te halen. Ook werd er kort ingegaan op het algehele belang van biobased bouwen. Verder bespraken ze de EU Taxonomie (een Europees (classificatiesysteem om de duurzaamheid van activiteiten te beoordelen)) en welke (financiële) consequenties dit kan hebben voor beleggers en ontwikkelaars. Tot slot werden de verschillen en overeenkomsten tussen de MPG-grens en de EU Taxonomie vergeleken en zoomden we in op de consequenties voor ontwikkelaars.

Vervolgens kreeg Gradie Timmer, manager Product & Business bij Ingage Franchise, het woord om ons bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van rente. Gradie Timmer behandelde ook de dubbele hypotheeklasten, die een groot obstakel vormen voor veel nieuwbouwkopers. Hij sloot af met een prognose van de leencapaciteit in 2024.

Daarna kreeg Liz Creemers van NEPROM/Nieuwbouw.nl het woord. Zij gaf een presentatie over de eerste ervaringen en statistieken van het net gelanceerde consumentenplatform Nieuwbouw.nl. Liz Creemers presenteerde het concept van de website, de aangesloten partijen, de eerste (erg positieve) statistieken en de plannen voor sociale media. Ook gaf ze aan dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan een dashboard met consumentgegevens voor aangesloten partijen. Op deze manier kunnen ontwikkelaars veel kennis over de behoeften van woningzoekende opdoen. 

Tot slot werd er besproken welke onderwerpen absoluut geagendeerd moeten worden in aankomende Vakoverleggen. De groep kwam uit op: participatie, placemaking, huurwoningen, biobased bouwen, betaalbaarheid, bouwkosten en updates van Nieuwbouw.nl. Het was wederom een erg nuttig en interessant Vakoverleg met een enthousiast gezelschap.   

Wil je ook deelnemen aan het 
Vakoverleg?
Het Vakoverleg bestaat uit verkoop- en verhuurmanagers die werkzaam zijn bij NEPROM-lidbedrijven. De onderwerpen op de agenda zijn actuele vraagstukken die voor hen interessant zijn om kennis van te nemen en gedachten over uit te wisselen. Daarnaast bezoeken we regelmatig een project of wordt er een presentatie gegeven om dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen. De agenda staat altijd open voor aanvullingen of suggesties. Wil je ook deelnemen aan het Vakoverleg? Neem dan contact op met Sterre Brinkman.   ​​​​

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(22).png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(22).png

Tags