Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/webinar.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/webinar.jpg
Nieuws
29 januari 2021
Terugblik webinar Stadspartners
We blikken terug op het webinar Stadspartners dat plaatsvond op 28 januari 2021. Meer dan honderd leden namen deel aan deze (digitale) bijeenkomst over structurele samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars.

Op 28 januari organiseerden de NEPROM, Aedes en de Vernieuwde Stad een webinar over langjarige samenwerking tussen corporaties en projectontwikkelaars. Meer dan honderd
- voornamelijk - leden van bovenstaande partijen namen deel. Aan de hand van opgedane praktijkervaringen gingen BPD, Synchroon en AM samen met de corporaties Havensteder, Mitros en Haag Wonen in op het hoe en waarom van partnerships tussen corporaties en ontwikkelaars binnen stedelijke gebiedsontwikkeling.

Aanleiding om de samenwerking op te zoeken voor corporaties is vaak de veelheid en complexiteit van opgaven in het bestaand stedelijk gebied. Door deze opgaven gezamenlijk met partners op te pakken binnen een groter schaalgebied worden meer kansen benut. Bijvoorbeeld door met een integraal gezamenlijk plan de gemeente mee te krijgen en zo een locatie los te trekken. Door te verdichten én tegelijkertijd kwaliteit aan het openbaar gebied toe te voegen. Of door op stadsniveau locaties uit te ruilen waardoor je meer en gedifferentieerder woningaanbod in wijken kunt realiseren. Oftewel, samen wél de kwaliteit van een gebied van een 6 naar een 8 kunnen brengen.

De juiste match
Aangegeven werd dat je moet kijken naar welke stakeholders in jouw werkgebied wat voor je kunnen betekenen om tot een goede match te komen. Bijvoorbeeld doordat ze lokale kennis of locaties met veel potentie hebben. Of naar partijen die een waardevol product of concept aan een locatie kunnen toevoegen. Belangrijk in de samenwerking is om open en duidelijk te zijn over je belangen en wat je wilt, en te kijken naar hoe je kunt bijdragen aan elkaars belangen. Om er een succes van te maken moet je als organisatie vertrouwen hebben in de samenwerking en de extra waarde die je op termijn in het gebied creëert. Zeker omdat gebiedsontwikkeling een langjarig proces is, waarbij de kost voor de baat uitgaat en je gaandeweg de nodige hobbels zult tegenkomen.

Wordt vervolgd
Binnenkort volgt er een uitgebreider verslag van het webinar. Tijdens een tweede webinar over dit onderwerp in het voorjaar gaan we een aantal thema's verder uitdiepen. Hiervoor zijn inmiddels verschillende suggesties gedaan. Een gezamenlijke publicatie over het onderwerp volgt waarschijnlijk na de zomer. 

Tags