Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
26 juni 2019
Themasessie Spelregelkaarten
In verschillende gebiedsontwikkelingen duiken spelregelkaarten op. Ervaringsdeskundigen en experts van de TU Delft proberen in een themasessie de vinger te leggen op dit nieuwe instrument.

Bij gebiedstransformaties is samenwerking tussen overheid en markt van groot belang. De eigendom van grond is versnipperd, waardoor zelden één partij de gehele gebiedstransformatie trekt. Dit leidt tot een zoektocht in de manier waarop afspraken gemaakt kunnen worden bij de totale ontwikkeling. Aan de ene kant bestaat de behoefte om afspraken vast te leggen, zodat er helderheid is over het uiteindelijke doel. Aan de andere kant is er behoefte aan voldoende flexibiliteit, zodat er ingespeeld kan worden op de actualiteit.

Themasessie Spelregelkaarten
In verschillende gebiedsontwikkelingen duiken spelregelkaarten op. Tijdens deze sessie proberen we samen met ervaringsdeskundigen en experts van de TU Delft de vinger te leggen op dit nieuwe instrument, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

De gemeente Amsterdam deelt haar ervaringen met dit type instrument, onder meer in het transformatieproject Cruquiusgebied. Spelregels en een spelregelkaart vormen daar al sinds 2012 het kader waarbinnen het gebied zich kan ontwikkelen, samen met de geformuleerde ambitie voor het gebied. Ook een aantal andere gemeenten die sinds kort aan de slag zijn met spelregelkaarten of een vergelijkbaar instrument, lichten hun werkwijze en ervaringen toe.

De TU Delft reflecteert vervolgens op de praktijkvoorbeelden. Ze leggen hierbij een link met hun instrumentenwaaier voor meervoudige sturing in gebiedstransformaties. Daarna voeren we samen het gesprek, met het oog op de hoofdvraag van het programma Stedelijke Transformatie: hoe kunnen spelregelkaarten worden ingezet om stedelijke transformaties van de grond te krijgen en te versnellen? De volgende vragen komen aan bod:

  • Wat voor type spelregelkaarten zijn er? (Wat is de bandbreedte?)
  • Voor welk probleem is het een oplossing?
  • Bij welke type transformaties of in welke marktomstandigheden zijn we kansrijk of wenselijk?
  • Wat is de juridische status?
  • Welke onderwerpen kun je in een spelregelkaart terug laten komen?
  • In hoeverre bieden spelregelkaarten flexibiliteit of zekerheid voor partijen? Zijn ze bijvoorbeeld onderhandelbaar?
  • Met wie stel je een spelregelkaart op?
  • Wat maakt een spelregelkaart anders dan een uit te werken bestemming?
Datum: donderdag 11 juli 2019 en donderdag 31 oktober 2019
Tijd: 10:00 uur - 13:00 uur
Prijs: deelname is kosteloos

Wilt u zich aanmelden voor deze themasessies? Stuur dan een mailtje naar Maarten Hoorn (Projectleider Stedelijke Transformatie).
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/Cruquius286.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/Cruquius286.jpg

Tags