Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/BPD.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/BPD.jpg
Nieuws
21 september 2022
Toezeggingen minister in reactie op NEPROM-rapport
De NEPROM heeft goede hoop dat minister De Jonge op korte termijn een aantal voorstellen uit het rapport overneemt om woningbouwprocedures te versnellen.

In het algemeen belang van voldoende woningbouw dienen juridische procedures minder vertraging op te leveren volgens de NEPROM. Dat is belangrijk voor zowel kopers als woningzoekenden.

De NEPROM stuurde op 1 september het rapport “Terugdringen onnodige vertraging woningbouw door bezwaar- en begroepsprocedures” naar minister De Jonge en de Tweede Kamer met praktische voorstellen om wettelijke procedures te versnellen in geval van bezwaar en beroep. Daarmee kan de woningproductie worden vergroot.

Tweedekamerlid Fahid Minhas (VVD) vroeg tijdens een debat op 14 september over de Ruimtelijke Ordening de minister op het NEPROM-rapport te reflecterenLees hier het verslag.

De minister geeft aan dat het Ministerie veel contact heeft met de NEPROM en dat hij het rapport zal benutten bij het formuleren van voorstellen naar de kamer om procedures te versnellen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer aan de minister gevraagd haar te informeren over het antwoord dat hij aan de NEPROM zal sturen. Wij hebben goede hoop dat een aantal van onze voorstellen op korte termijn worden overgenomen.

De NEPROM is blij met deze reactie en toezeggingen. Zij ondersteunen haar acties op dit belangrijke onderwerp. We willen dat de realisatie van woningen doorgaat en zo bespoedigd wordt. In de huidige markt is dat essentieel.     

  

  

Tags