Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
12 maart 2015
Torpederen banken verduurzaming van de woningvoorraad?
Minister Blok heeft besloten dat kopers van een nieuwbouwwoning met een EPC van max. 0,6 tot € 9000 extra hypotheek kunnen krijgen.

Minister Blok heeft onlangs laten weten aan de Lente-akkoord partners dat kopers van een nieuwbouwwoning met een EPC van maximaal 0,6 voortaan 9000 euro extra hypotheek kunnen krijgen. Daarmee doet hij een belangrijke handreiking richting de nieuwbouwsector. Maar het pleit is nog niet beslecht, aldus Leendert Meijers (NVB) en Claudia Bouwens (Lente-akkoord, NEPROM).

De onderstaande tekst werd op 10 maart gepubliceerd op de opinie-pagina van Cobouw.

Vooropgesteld, we gaan op deze plek geen oude koeien uit de sloot halen. Maar de besluiten die minister Blok (wonen) de afgelopen jaren heeft genomen waren in veel gevallen vooral in het voordeel van kopers en verkopers van bestaande woningen. Neem alleen al de verlaagde btw voor verbouwingen en onderhoudswerkzaamheden. Ook de aanpassingen van de Wijziging tijdelijke regeling hypothecair krediet die begin dit jaar ingingen, waren niet in het voordeel van een koper van een nieuwbouwwoning. Om de extra kredietruimte van 9.000 euro te krijgen moet er sprake zijn van een energie-index van 0,6 of beter. Voor nieuwbouwwoningen is dit praktisch onuitvoerbaar omdat de energie-index pas na oplevering worden afgegeven, terwijl de financiering vóór de bouw geregeld moet zijn.

Op aandringen van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, Neprom, Bouwend Nederland en Aedes verenigd als partners in het Lente-akkoord heeft minister Blok nu de regeling aangepast. Kopers van een nieuwbouwwoning met een epc van maximaal 0,6 kunnen nu voortaan direct 9.000 euro aan extra hypotheek krijgen.

Eind goed, al goed? Niet helemaal. Want hoewel de Wijziging tijdelijke regeling hypothecair krediet nu ook voor nieuwbouw geldt zijn er natuurlijk wel financiële instellingen, lees banken, nodig die 9000 euro extra aan aspirant kopers, lenen. En of ze dat in de praktijk ook doen valt nog te bezien. Een rondgang langs diverse banken leert dat daar nogal verschillend over wordt gedacht. Immers, de regeling die nu dus is aangepast, is meer dan een jaar van kracht en er werd nog nauwelijks gebruik van gemaakt.

De Nederlandse Vereniging van Banken geeft hiervoor als reden dat de consument er niet om vraagt. En ook de hypotheekadviseur en financieel tussenpersonen krijgen weinig vragen over de verruimde hypotheekmogelijkheden. Het is naar ons idee de wereld op z’n kop. De consument moet zich er maar in verdiepen en als hij dat niet heeft gedaan, is dat zijn eigen schuld. Het lijkt ons vooral een taak van banken en tussenpersonen om de consument goed te adviseren. De verruimde hypotheekmogelijkheid kan immers het verschil betekenen tussen de woning wel of net niet kunnen kopen.

Overkreditering
Hiermee raken we een ander heikel punt. Onze rondgang heeft namelijk ook geleerd dat er banken zijn die vinden dat de verruimde hypotheekmogelijkheid tot overkreditering leidt en ‘dat we daar juist vanaf wilden’. Zelfs de Nederlandse Vereniging van Banken zegt kritisch te zijn over de verruimde mogelijkheden.

Het kan echter toch niet zo zijn, dat het beleid van minister Blok om de bestaande en nieuwe woningvoorraad te verduurzamen nu door banken getorpedeerd gaat worden. Dat banken gaan ontmoedigen dat bewoners lagere energielasten realiseren? Dat mag niet gebeuren. Consumenten moeten er blindelings vanuit kunnen gaan dat de verruimde kredietregels door financiële instellingen worden toegepast. Dat kan echter pas wanneer de consument van het bestaan van de extra financiële mogelijkheden op de hoogte is.

En daar ligt een taak voor ons allemaal: overheid, financiële instellingen, makelaars én niet in de laatste plaats ontwikkelaars en bouwondernemers. Wij gaan in elk geval onze klanten informeren over de verruimde financieringsmogelijkheden. Logisch, want nu nieuwbouwwoningen eindelijk weer een streepje voor hebben op bestaande woningen laten wij ons deze kans niet ontglippen.

Leendert Meijers, NVB Vereniging voor Ontwikkelaars & Bouwondernemers
Claudia Bouwens (foto), NEPROM en programmaleider
Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/claudia-bouwens.jpg

Tags