Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/Rob-van-Gijzel286.jpg
Nieuws
7 december 2017
Tweede Kamer agendeert Woningbouwopgave
Op 6 december vond in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek plaats over de Bouwopgave, in de aanloop naar de begrotingsbehandeling van BZK die volgende week plaatsvindt.
Woensdag 6 december vond in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek plaats over de Bouwopgave, in de aanloop naar de begrotingsbehandeling van BZK die volgende week plaatsvindt.

Er was veel belangstelling vanuit de kamer: VVD, CDA, D66, GL, SP, PvdA en Denk waren aanwezig. De NEPROM bepleitte bij monde van Jan Fokkema o.a. harde regionale afspraken met het Rijk over plancapaciteit (minimaal 130%) en woningproductie, versnelling en opschaling van binnenstedelijke gebiedstransformaties en het opheffen van het taboe op bouwen buiten bestaand stedelijk gebied.

Geen rails, geen woningen
Breed gedragen bleek de overtuiging dat de binnenstedelijke transformatie onvoldoende van de grond komt als er geen extra middelen beschikbaar komen voor infra, milieusanering en de kwaliteit van de openbare ruimte. Zie ook de uitspraak van de Haagse wethouder Boudewijn Reves in de Telegraaf die ochtend: “Geen rails, geen woningen”. Het regeerakkoord voorziet daar niet in, dus dat wordt nog een hele dobber.

Lees de volledige inbreng van de NEPROM

Verslag van het gesprek via Cobouw.nl
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/Rob-van-Gijzel286.jpg

Tags