Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 september 2023
Tweede Kamer gaat niet stil zitten
In de procedurevergaderingen afgelopen week zijn nauwelijks onderwerpen controversieel verklaard. NEPROM is blij dat de behandeling van voor ons belangrijke thema’s als woningmarkt en stikstof door kan gaan.

Afgelopen week vonden extra procedurevergaderingen plaats in de verschillende commissies van de Tweede Kamer om een lijst samen te stellen van onderwerpen die de komende periode niet behandeld worden in de commissies en de Tweede Kamer. Hierbij zijn nauwelijks onderwerpen controversieel verklaard. 

Eerder werd verwacht en gevreesd dat de behandeling van een groot aantal brieven, beleidsvoorstellen en wetsvoorstellen stil zou komen te liggen. Vanuit de Woningbouwcoalitie, bestaande uit Aedes, IVBN, Koninklijke Bouwend Nederland, NEPROM, NVM, Vereniging Eigen Huis en WoningBouwersNL, riepen wij al eerder het parlement en het demissionaire kabinet op om de woningbouw niet in de pauzestand te zetten, maar juist extra gas te geven. 

Het is goed nieuws dat – anders dan in het verleden – weinig zaken controversieel verklaard zijn en dat de behandeling van ons belangrijke thema's zoals woningmarkt en stikstof door kan gaan. Het is nog wel de vraag wat dat in de praktijk betekent. Er over spreken is iets anders dan ermee instemmen. Verder begint eind oktober het verkiezingsreces al, dus veel onderwerpen zullen pas door de nieuwe Tweede Kamer in behandeling worden genomen. Gebruikelijk is dat die opnieuw bepaalt van welke onderwerpen zij de behandeling stil legt. Bovendien kunnen partijen in elke reguliere procedurevergadering voorstellen om iets controversieel te verklaren of alsnog in behandeling te nemen. 

Over de Wet betaalbare huur en Wet regie op de volkshuisvesting werd niet gestemd, aangezien deze wetsvoorstellen nog niet bij de Kamer zijn ingediend. Het ziet ernaar uit dat demissionair minister De Jonge deze wetten naar de Kamer zal sturen zodra hij het advies van de Raad van State heeft ontvangen en verwerkt. Op dat moment zal blijken of en wanneer de Tweede Kamer de voorstellen daadwerkelijk wil behandelen. 
 


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/tweede%20kamer.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/tweede%20kamer.jpg

Tags