Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
29 juni 2023
Tweede Kamer voert principieel debat
Na een principieel debat heeft de Tweede Kamer gestemd over de Huisvestingswet en is het voorstel aangenomen. NEPROM heeft zich duidelijk uitgesproken tegen deze wet vanwege o.a. de gevolgen voor de woningbouwproductie.

Woensdag 21 juni werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over de Huisvestingswet. Dinsdag is er gestemd en het voorstel is (in gewijzigde vorm) aangenomen. Maar liefst vijf uur lang spraken de minister en de volksvertegenwoordigers met elkaar over het wetsvoorstel. De voorgestelde wijziging is bedoeld om meer grip te krijgen op de toewijzing en verdeling van woonruimte. Voor de verkoop van nieuwbouwwoningen tot 355.000 euro kan straks een huisvestingsvergunning nodig zijn, op grond van de lokale huisvestingsverordening. Een ander deel van de wet ziet op de toewijzing en verdeling van huurwoningen. Een door de kamer voorgestelde wijziging om de wet niet op bestaande bouw te laten zien, haalde het. 

Tijdens het debat werd uitvoerig ingegaan op aspecten als schaarste, het eigendomsrecht en leefbaarheid. De ChristenUnie deed een voorstel de maximumkoopprijs jaarlijks te indexeren. Dit voorstel steunde de minister en de kamer. De minister liet ook het oordeel aan de kamer over een motie van onder andere D66, VVD en CU om te sturen op maatregelen, zoals bijvoorbeeld een antispeculatiebeding, die nieuw te bouwen koopwoningen beschikbaar en betaalbaar houden voor mensen met een middeninkomen. Hiermee stemde de kamer in.  
NEPROM heeft zich duidelijk uitgesproken tegen deze wet, vanwege de gevolgen voor de woningbouwproductie, het prijsopdrijvend effect van het voorstel en de praktische bezwaren die aan de voorgestelde vergunningverlening kleven. In het vervolg van het wetgevingstraject zal NEPROM hier aandacht voor blijven vragen bij de Eerste Kamer.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/huisvesting%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/huisvesting%20(1).jpg

Tags