Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/participatie.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/participatie.jpg
Nieuws
25 mei 2021
Uit de oude doos
We brengen enkele artikelen over participatie die interessant zijn opnieuw onder de aandacht nu de Omgevingswet steeds dichterbij komt.

In het kader van de naderende nieuwe Omgevingswet brengen we enkele (nog altijd relevante) artikelen rondom participatie opnieuw onder de aandacht.

Met participatie wordt onder de Omgevingswet verstaan: "Het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden bij het proces van besluitvorming over een project of activiteit". De belanghebbenden in deze context zijn burgers, bedrijven, maatschappelijke organisatie en (overige) bestuursorganen.

1. Participatie in Delft: 'Delfts Doen'
De gemeente Delft steekt serieus tijd, energie en geld in het onderwerp participatie. Van duidelijke spelregels tot betrokkenheid op projectniveau.

2. Patrick Voet en Hetty Messchaert (BAM) over participatie
"Vertaal jouw analyse van de omgeving tijdig in het bouwplan." Dit was slechts één van de waardevolle suggesties die Patrick Voet (strategisch omgevingsmanager) en Hetty Messchaert (omgevingsmanager) meegaven in een gesprek over participatie. Ofwel: hoe betrek ik stakeholders bij mijn project?

3. Participatie: de pragmatische aanpak van Eneco
In gesprek met Anne Melchers (projectontwikkelaar Wind op Land) en Liesbeth Siesling (omgevingsmanager Warmte & Koude/Leiding door het Midden) over participatie. Hoe laat ik omwonenden meepraten over mijn project, en zorg ik dat zij er ok mee zijn? We hebben het over draagvlak en acceptatie creëren.