Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 juni 2017
Uitbreiding BTW-herzieningsregels voor kostbare diensten
Tot 15 juni lag een ambtelijk concept van de wijziging van de Uitvoerings-beschikking Omzetbelasting 1968 ter consultatie.
Tot 15 juni lag een ambtelijk concept van de wijziging van de Uitvoerings-beschikking Omzetbelasting 1968 ter consultatie. 

Volgens het concept voorziet de BTW-herzieningsregeling straks in de mogelijkheid om de aftrek van BTW op de ingekochte diensten gedurende enkele jaren aan te passen aan het gebruik dat van die dienst wordt gemaakt voor BTW-belaste of van BTW-vrijgestelde prestaties.

De NEPROM heeft input geleverd. Ze is daarbij ingegaan op het doel van de uitbreiding, de definitie van het begrip ‘kostbare diensten’ en het (ontbreken van) overgangsrecht. We hebben aandacht besteed aan de bij de uitbreiding behorende administratieve lastenverzwaring en moeilijke uitvoerbaarheid van de regeling, zoals voorgesteld.

Lees hier de NEPROM reactie.

Voor opmerkingen kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070 - 337 03 35).
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/geld/geld-onder-vergrootglas.jpg

Tags