Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 juni 2023
Uitnodiging: gesprek over grondbeleid
Hoe kan grondbeleid helpen de woningproductie te versnellen? Een veelbesproken vraag, waarover de NEPROM een gesprek organiseerde tussen marktpartijen en overheden tijdens de DVDP en die op dinsdagmiddag 27 juni aan bod komt bij een bijeenkomst van het programma Stedelijke Transformatie.

Grondbeleid staat volop in de belangstelling, mede vanwege de langverwachte Kamerbrief die er binnenkort aankomt. Verondersteld wordt dat aanpassing van het grondbeleid kan helpen om de woningproductie te versnellen. Op verschillende plaatsen wordt, met betrokkenheid vanuit BZK, besproken welke belemmeringen er zijn en hoe deze zouden kunnen worden opgelost.

Op dinsdagmiddag 27 juni organiseert het programma Stedelijke Transformatie, waarvan NEPROM mede-initiatiefnemer is, een bijeenkomst over dit onderwerp. Doel is om helderder te krijgen tegen welke belemmeringen in het grondbeleid gemeenten aanlopen bij gebiedstransformaties. Daarna is er volop gelegenheid om te verkennen hoe bestaande instrumenten kunnen helpen om de gebiedstransformaties te versnellen en wat er eventueel in aanvulling daarop nog nodig is. Vanuit de markt zal Helma Born van BPD reflecteren op de oogst van de middag. Je bent van harte uitgenodigd om je aan te melden voor deze bijeenkomst. Bekijk voor meer informatie en aanmelden de site van Stedelijke Transformatie.

NEPROM vindt het goed dat BZK het grondbeleid tegen het licht houdt en breed het gesprek voert met de sector. Volgens ons moeten er geen wonderen verwacht worden van aanpassing van het grondbeleid. Op dit moment is het geheel van kosten en opbrengsten totaal uit balans. Dat wringt. Goed gebruik van het grondbeleid kan helpen, maar is slechts een klein onderdeeltje van de oplossing. We moeten ervoor waken dat we niet juist extra hobbels opwerpen met nieuwe regels. Die zorg verwoordde Heleen Aarts ook tijdens de sessie op de Dag van de Projectontwikkeling 2023. Het verslag lees je hier.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/grondbeleid.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/grondbeleid.jpg

Tags