Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
12 januari 2022
Uitnodiging Startcongres Lente-akkoord 2.0
Grootschalige circulaire woningbouw: hoe dan? Ga het gesprek aan tijdens het startcongres van het Lente-akkoord 2.0 op 10 maart.

Nederland gaat voor een volledig circulaire economie in 2050. De eerste mijlpaal – 50% circulair in 2030 – nadert met rasse schreden. Net als andere sectoren gaat de bouw mee in deze ontwikkeling.  Het Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, IVBN, NEPROM en WoningbouwersNL in samenwerking met BZK om deze ontwikkeling praktisch vorm te geven. Tijdens het Startcongres op 10 maart gaan we in gesprek met leden, voorlopers uit de bouwsector en overheden om kansen en uitdagingen te delen. Hoe maken we circulair bouwen haalbaar, opschaalbaar en betaalbaar? Daarnaast formuleren we de eerste acties om vaart in de transitie te houden en grootschalige impact te realiseren. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

In de middag van 10 maart zullen diverse koplopers in de opgave rond circulair industrieel bouwen met elkaar en de aanwezige deelnemers in gesprek gaan. Yvette Watson, winnaar van de ABN duurzame 50 verkiezing, zal de aanwezigen in een inspirerende keynote vertellen hoe ze met hun organisatie de omslag kunnen maken naar circulair bouwen: van ambities naar dagelijkse praktijk. Diverse parallelsessies bieden de mogelijkheid om een programma op maat samen te stellen.

Het programma:
12.00    Inloop met netwerklunch
13.00    Start programma met dagvoorzitter Wytze Kuijper. Met een presentatie over de opzet van het Lente-akkoord 2.0 door programmaleider Sander Woertman, gevolgd door een keynote presentatie door Yvette Watson, winnaar ABN duurzame 50 en oprichter PHI Factory
14.00    Parallelsessies
15.30    Parallelsessies
16.40    Plenair gesprek: tijd voor actie!
17.15    Afsluiting, gevolgd door borrel

Het volledige inhoudelijke programma van de dag wordt komende weken bekendgemaakt. Je kan onder andere bijdragen verwachten over houtbouw, ontwerpen aan seriematige circulaire woningbouw, conceptueel bouwen, MPG, tijdelijk wonen, buyer groups, digitalisering en nog veel meer actuele onderwerpen die bijdragen aan de circulaire woningbouwopgave.

We gaan voor een fysieke bijeenkomst in de Mauritskazerne in Ede, maar houden de ontwikkelingen rond corona scherp in de gaten. We hebben een online alternatief achter de hand met volop ruimte voor interactie.

Deelname aan het congres is gratis. In het geval van een fysieke bijeenkomst wordt voorrang verleend aan leden van de brancheverenigingen NEPROM, Bouwend Nederland, Aedes, WoningbouwersNL en IVBN, en aan medewerkers van gemeentes, provincies en de Rijksoverheid. 

De branchepartners Aedes, Bouwend Nederland, IVBN, NEPROM en WoningbouwersNL hopen van harte dat je aanwezig bent en verheugen zich op alle gesprekken die gevoerd zullen worden.

Aanmelden.


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/lente-akkoord2.0.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/lente-akkoord2.0.jpg

Tags