Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 september 2018
Uitnodiging themasessie kostenverhaal
Op 3 oktober organiseert het programma Stedelijke Transformatie een themasessie plaats over Kostenverhaal. Deze sessie gaat over verdeelsleutels.

Frits Dinkla (Rho adviseurs) presenteert de resultaten van een onderzoek naar de effecten van de verschillende verdeelsleutels, dat recent op verzoek van het ministerie van BZK is gedaan. Verschillende soorten verdeelsleutels zijn getest op een aantal casussen. Het onderzoek maakt inzichtelijk wat de gevolgen kunnen zijn bij het hanteren van verdeelsleutels binnen het nieuwe systeem. Tijdens de sessie wordt tevens verkend wat de effecten van de verdeelsleutels kunnen zijn, specifiek voor twee projecten uit het programma Stedelijke Transformatie. Aanmelden kan bij Regien van Adrichem. Meer informatie vind je hier.

De NEPROM is actief met het ministerie in gesprek over de aanvullingswet Grondeigendom, waarin het kostenverhaal wordt opgenomen. Jouw input is hierbij van harte welkom. Neem hiervoor contact op met Nicolette Zandvliet (070 - 3370 335).

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/FritsDinkla.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/FritsDinkla.jpg

Tags