Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
1 februari 2024
Uitspraak Hof Amsterdam over project Bloemendalerpolder
Het Gerechtshof Amsterdam heeft een eerder vonnis van de rechtbank, waarbij bezwaren ongegrond werden verklaard, vernietigd. Het belang van de kopers wordt in dit geval minder zwaar gewogen dan die van de bezwaarmakers.

Op 8 april 2022 deed de Rechtbank Noord-Holland uitspraak (in kort geding) over het woningbouwproject Weespersluis in de Bloemendalerpolder. 

Het project bestaat uit verschillende fases. Voor de realisatie zijn o.a. omgevingsvergunningen afgegeven voor de bouw van 92 grondgebonden woningen (fase 4) , 65 grondgebonden woningen (fase 5) en 5 appartementen (fase 5). Bezwaren hiertegen zijn ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is beroep ingesteld. De voorzieningenrechter heeft -kort gezegd- besloten dat dit beroep ingetrokken diende te worden. Dat is gebeurd.

Benieuwd naar het vervolg? 
 
Er is bij het Gerechtshof Amsterdam hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. Op 29 januari is de uitspraak gepubliceerd. Het Hof beslist anders. Het Hof vindt het te ver gaan om via een civielrechtelijk kort geding een bestuursrechtelijke (bodem)procedure te doorkruisen. Het eerdere vonnis van de rechtbank wordt vernietigd. Het Hof overweegt daarbij dat 'bezwaarmakers' weliswaar rekening moeten houden met de belangen van derden (de kopers), maar dat ook bekend is dat bezwaar en beroep ingesteld kan worden tegen een omgevingsvergunning. Het Hof vindt de uitoefening van dat laatste (grond)recht zwaarder wegen.   

Op het moment van het schrijven van deze bijdrage beraden partijen zich op de vraag of ze in cassatie gaan bij de Hoge Raad.   ​https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/middenhuur%20(4).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/middenhuur%20(4).jpg

Tags