Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
5 april 2023
Uitvoering stikstofbeleid moet in hoogste versnelling
De NEPROM reageert op de recente ViA15-uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid.

​De NEPROM zegt in reactie op de recente ViA15-uitspraak van de Raad van State dat de stikstofcrisis daarmee geenszins ten einde is. De ontwikkelaars roepen het kabinet op om met grote voortvarendheid te beginnen met de uitkoop van de zogenoemde piekbelasters, zodat er weer ruimte ontstaat om huizen te bouwen.

Over de uitspraak
Op woensdag 5 april heeft de Raad van State bepaald dat een ‘afkapgrens’ (rekenafstand) van 25 kilometer gehanteerd mag worden bij de berekening van stikstofneerslag op Natura 2000- gebieden. Het gaat hierbij om alle stikstofuitstotende activiteiten. Het plan om twee snelwegen te verbreden en te verbinden was de aanleiding van de rechtszaak. Het belang van deze zaak is echter breder en groter dan alleen infrastructurele projecten. De kwestie is relevant voor de aanvraag van een natuurvergunning en het gebruik van het bijbehorende rekenmodel AERIUS, ook bijvoorbeeld in het geval van de ontwikkeling van woningbouwlocaties.

“De recente uitspraak van de Raad van State geeft bij sommigen wellicht aanleiding voor enige opluchting, maar de crisis is geenszins bezworen. Dankzij de uitspraak mag het AERIUS-model voorlopig gebruikt blijven worden bij vergunningverlening, maar het blijft een kwetsbaar instrument waarmee maar weinig deskundigen goed om kunnen gaan en dat onnodig veel tijd kost bij de vergunningverlening van relatief kleine woningbouwprojecten met uiterst beperkte stikstofuitstoot. Het is voor de korte termijn daarom belangrijk dat de door minister De Jonge aangekondigde standaardisatie van stikstofberekeningen voor woningbouw er snel komt”, aldus Jan Fokkema, directeur NEPROM.

Stikstofdossier is onverkwikkelijk
De NEPROM blijft ondanks de uitspraak van de RvS grote zorgen houden over het stikstofdossier. “Maatschappelijk gewenste ontwikkelingen waaronder voldoende betaalbare woningen komen als gevolg van de stikstofimpasse niet tot stand”, licht Fokkema toe. De noodzaak om tot een oplossing te komen is zeer urgent en groot. Zo doet een aantal provincies momenteel nog nader onderzoek naar de staat van hun natuur. In Noord-Brabant worden als gevolg van de uitkomst van dit onderzoek al geen nieuwe natuurvergunningen meer afgegeven. Dit besluit heeft ook zijn weerslag op andere provincies en gemeenten. Die stellen zich afwachtend op bij nieuwe initiatieven, waardoor ook daar woningbouwprojecten in de vertraging dreigen te schieten.

Maak nu werk van stikstofreductie
De NEPROM vindt het zaak dat de Rijksoverheid haar stikstofbeleid snel en zorgvuldig uitvoert en met voortvarendheid piekbelasters uitkoopt, zodat én de natuur zich kan herstellen én er meer ruimte komt voor maatschappelijk essentiële activiteiten. Daarbij is snel duidelijkheid nodig over wie de zogenoemde ‘piekbelasters’ zijn. Daarnaast is het wenselijk dat de minister de agrarische sector zo spoedig mogelijk informeert over de voorwaarden van de vrijwillige uitkoopregeling. En provincies verdienen meer uitleg over en ondersteuning bij wat er van hen verwacht wordt.

“Er moet op korte termijn heel veel gebeuren. Er is geen tijd meer voor getalm. Het kan toch niet zo zijn dat we ons er bij neerleggen dat we wegens falend beleid straks geen huizen meer kunnen bouwen, terwijl er een schreeuwende woningnood is?”, aldus Fokkema.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/middenhuur%20huisjes.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/middenhuur%20huisjes.jpg

Tags