Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
18 november 2014
Uitwassen ladder voor duurzame verstedelijking
De NEPROM steunt de doelstelling van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, maar vraagt tegelijkertijd ook om aandacht voor de ‘uitwassen’ in een brief aan de Kamer.

De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is een wettelijk instrument bedoeld om zorgvuldig ruimtegebruik te borgen. Het is eigenlijk een stappenplan dat gemeenten, of provincies, bij elk ruimtelijk besluit moeten doorlopen.

In het verleden is de NEPROM actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de zogenoemde SER-ladder; de voorganger van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Wij staan positief tegenover overzichtelijke proces- en motiveringsvereisten om zorgvuldig ruimtegebruik te borgen. Daarmee staan wij achter de doelstelling van de ladder voor duurzame verstedelijking. Wel vragen wij aandacht voor de ‘uitwassen’; onder andere in een brief aan de Tweede Kamer.

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking heeft volgens de NEPROM een aantal ongewenste bij-effecten. Daarom willen wij een aantal suggesties doen om de toepassing te verbeteren; door aanpassing van huidige wetgeving maar ook richting de nieuwe Omgevingswet.

De aanbevelingen zien met name op transformatie en herstructurering. Deze processen worden door de Ladder voor Duurzame Verstedelijking ten onrechte belemmerd. 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/keukentrap.jpg

Tags