Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
29 januari 2021
Uitwerking Wet kwaliteitsborging
De NEPROM ondersteunt de wijzigingen in de Wet kwaliteitsborging die als doel hebben de consument te beschermen en de bouwkwaliteit te verbeteren. De NEPROM is betrokken bij de vervolgstappen in het proces.

De Wet kwaliteitsborging brengt een aantal wijzigingen met zich die als doel hebben de consument te beschermen en de bouwkwaliteit te verbeteren. Zo wordt de aansprakelijkheid van de aannemer aangescherpt en begeleidt een private kwaliteitsborger de totstandkoming en uitvoering van het bouwplan.

Standpunt NEPROM
De NEPROM ondersteunt deze uitgangspunten en vindt dat deze ook bij de uitwerking en toepassing van de wet centraal moeten staan. Uiteindelijk draait het om de koper of huurder van het pand. Ervaring van de leden is, dat het de kwaliteit van het werk ten goede komt als partijen in de keten in een zo vroeg mogelijk stadium bij elkaar en het project betrokken zijn.    ​

Aanpassing Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV)
Ook een aantal standaardcontracten dienen aangepast te worden op de wet, bijvoorbeeld de UAV. Met behulp van een aantal bedrijfsjuristen werkzaam bij NEPROM-leden, heeft de NEPROM als vertegenwoordiger van professionele opdrachtgevers gereageerd op een consultatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken over dit onderwerp.

Op hoofdlijnen is ons advies om zo dicht mogelijk bij de nieuwe wetstekst te blijven en de huidige versie van de UAV hierop aan te passen. Relevante onderwerpen waarnaar gevraagd is, zijn:
1) aansprakelijkheid;
2) waarschuwingsplicht
3) het consumentendossier.
De eindgebruiker en kwaliteit zijn daarbij gediend.    

Vervolg
Het ministerie gaat, in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht, de reacties verwerken. De NEPROM zal betrokken worden bij de vervolgstappen in het proces. Wij werken hierbij nauw samen met Aedes.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/binnenhof.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/binnenhof.jpg

Tags