Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
26 februari 2013
Update: Aanbestedingswet treedt 1 april in werking
Het is zo ver. De Aanbestedingswet, het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit en het ARW 2012 treden op 1 april in werking.

Het is zo ver. De Aanbestedingswet, het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit en het ARW 2012 treden op 1 april in werking.

De belangrijkste wijzigingen: aanbestedende diensten in Nederland zijn dan verplicht om al hun openbare aanbestedingen op TenderNed te publiceren.
Daarnaast wordt de termijn om een gunningsbeslissing te vernietigen verruimd van 15 naar 20 kalenderdagen. Bovendien is het proportionaliteitsbeginsel expliciet opgenomen in de wet. Voorwaarden, eisen en criteria moeten in redelijke verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht. Dit geldt ook bij aanbestedingen onder de drempelwaarde.

Voor de projectontwikkelingspraktijk is tevens van belang, dat bij het bepalen van de omvang van de opdracht straks een clusterverbod geldt, evenals de verplichting opdrachten op te delen in percelen. Tot slot: de Economisch Meest Voordelige Inschrijving is voortaan het gunningscriterium.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags