Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 september 2012
Update: dienst regelingen scherpt beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen aan
De Raad van State heeft twee uitspraken gedaan over ‘positieve afwijzing’.
De Raad van State heeft twee uitspraken (201104809/1/a3  en 201104545/1/a3) gedaan over de zogenoemde ‘positieve afwijzing’.

De Dienst Regelingen bepaalt dan dat er geen ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig is omdat er vanwege de getroffen compenserende/mitigerende maatregelen geen sprake is van overtreding van een verbodsbepaling. De Raad van State heeft deze redenering afgekeurd omdat door de maatregelen niet wordt voorkomen dat er een verbodsbepaling wordt overtreden. Er is dus wel een ontheffing nodig. De compenserende/mitigerende maatregelen kunnen hooguit bijdragen aan de verlening. De Dienst Regelingen heeft zijn beoordelingsbeleid hierop aangepast. Meer informatie is hier te vinden.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags