Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
28 juni 2013
Update: mogelijkheden tijdelijke verhuur verruimd
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel “Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen”.
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel “Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen”.

Naar verwachting treedt de gewijzigde wet op 1 juli 2013 in werking. De huidige vergunningplicht blijft bestaan. De huurovereenkomst eindigt zonder opzegging zodra de vergunning eindigt. De (tijdelijke) duur van de vergunning is langer. De periode en verlengingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het type woonruimte dat tijdelijk verhuurd wordt. Voor de categorie ‘woonruimte in te koop staande woningen’ geldt bovendien dat de huurprijs geheel vrij overeengekomen kan worden. Een eerste stap hiertoe was in de Crisis- en herstelwet al gezet. De nieuwe wet betekent een impuls voor de verbouw van kantoren naar woningen en biedt kansen voor sloop en renovatie.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags