Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
17 juli 2013
Update: naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw
De rijksoverheid heeft een intensief traject lopen om de adviezen van de Commissie Dekker invulling te geven en te implementeren.

De rijksoverheid heeft een intensief traject lopen om de adviezen van de Commissie Dekker invulling te geven en te implementeren. Deze commissie schreef in 2008 het rapport 'Privaat wat kan, publiek wat moet' over de rol van wet en regelgeving in bouwproces.

Een van de aanbevelingen van de commissie heeft betrekking op ‘de private bouwplantoets’. Op dit moment toetst de overheid aan de technische voorschriften (uit het bouwbesluit). In het kader van de uitwerking zijn diverse onderzoeken gestart en deels afgerond. Het IBR heeft de juridische gevolgen van een ‘Dekker Stelsel’ op basis van risicoaansprakelijkheid onderzocht en aangegeven hoe zo'n stelsel vormgegeven kan worden.

Het IBR trekt een aantal conclusies en doet een aantal aanbevelingen die tot een wezenlijke wijziging in de verdeling van aansprakelijkheid in het privaatrechtelijk bouwrecht kunnen leiden. Het rapport wordt door de Minister meegenomen bij besluitvorming over het nieuwe stelsel. Raadpleeg hier het rapport van het IBR.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags