Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
18 juni 2013
Update: ook volgens Hoge Raad eerder sprake van fiscaal bouwterrein
De Hoge Raad merkt na sloop vrijkomende grond als fiscaal bouwterrein aan op basis van de intentie om nieuwbouw te realiseren.
In haar arrest van 7 juni jl. (LJN: CA2222) gaat de Hoge Raad om: in navolging van een eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie merkt de Hoge Raad na sloop vrijkomende grond als fiscaal bouwterrein aan op basis van de intentie van partijen om daar nieuwbouw op te realiseren.

De Hoge Raad komt in haar uitspraak expliciet terug op haar opvatting, dat er – na de sloop – eerst nog bewerkingen aan de grond met het oog op de nieuwbouw moeten hebben plaatsgevonden om de grond in de BTW-sfeer te kunnen leveren. Op dit moment worden de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad voor de vastgoedpraktijk nog bestudeerd. Wij komen hier binnenkort op terug.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags