Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
21 mei 2013
Update: planschade en permanente Chw
De Crisis- en herstelwet is permanent gemaakt, en bevat een voor de praktijk belangrijke aanvulling.
De Crisis- en herstelwet is permanent gemaakt, en bevat een voor de praktijk belangrijke aanvulling.

Op grond van het nieuwe art. 6.1 lid 6 Wro geldt dat er eerst duidelijkheid moet zijn omtrent het besluit over de flexibiliteitsbepalingen, de aanlegvergunning of de sloopvergunning, voordat de planschade kan worden vastgesteld. De schade wordt pas concreet bepaald als de vergunning geweigerd wordt, of als er voorwaarden aan de vergunning verbonden worden.

Met name bij het herbestemmen van percelen (als bijvoorbeeld realisatie van bouwplannen niet te verwachten is), biedt dit de gemeente de mogelijkheid om een bestemming op te nemen en tegelijk wijziging in de oude bestemming mogelijk te maken. Daarbij kan worden aangegeven dat voor een bepaalde periode geen gebruik zal worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid. Het uitsluiten van die mogelijkheid wordt zo voldoende voorzienbaar. Dit laat onverlet dat veel contracten daarnaast een inspanningsverplichting van gemeenten bevatten om de benodigde planologische basis voor een project te verkrijgen of te behouden. Als deze afspraken niet opengebroken worden, kunnen zij mogelijk nog wel een grondslag vormen voor schadeaanspraken
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags