Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
12 september 2019
Update programma Stedelijke Transformatie
Het programma Stedelijke Transformatie loopt nu ruim anderhalf jaar en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan meer aandacht en meer geld vanuit het Rijk voor de woningmarkt. Voor komende periode staan onder andere een flink aantal bijeenkomsten gepland.

​Het programma Stedelijke Transformatie loopt nu ruim anderhalf jaar. Het programma heeft in belangrijke mate bijgedragen aan meer aandacht en meer geld vanuit het Rijk voor de woningmarkt. De Financieringsfaciliteit Binnenstedelijk Transformatie is mede op basis van het advies van het programma van de grond gekomen. Er wordt nu gewerkt aan een vervolgadvies om deze faciliteit breder toegankelijk te maken.

Het onderzoek vanuit het programma naar onrendabele toppen heeft het bewustzijn vergroot dat ook in goede tijden binnenstedelijke woningbouw niet voldoende oplevert om alle kosten te dekken voor de ontwikkeling, sanering, infrastructuur et cetera. Dit heeft mede geleid tot de (voorgenomen) miljardeninvestering in de woningmarkt. 

Verder hebben we in verschillende themasessies met deelnemers problemen en oplossingsrichtingen verkend. Voor de rest van het jaar staan er nog een flink aantal bijeenkomsten gepland over uiteenlopende onderwerpen, zoals het maken van afspraken tussen gemeenten en marktpartijen op 31 oktober. Op 20 september is er een projectbezoek aan Zwolle over de afstemming tussen de Spoorzone en de binnenstad. Hoever ga je hierin en hoe organiseer je dat? En op 8 oktober is er een programmabijeenkomst over het omgaan met verschillende standpunten en belangen. Tijdens deze bijeenkomst kun je een serious game spelen om op een leuke manier te ervaren wat het effect is van verschillende strategieën. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen. 

Op de website van het programma Stedelijke Transformatie vind je meer informatie over het programma, de bijeenkomsten en de inzichten en resultaten die het programma heeft opgeleverd. Contactpersoon binnen de NEPROM is Margriet Schepman of 070 387 9104. 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Stedelijke%20Transformatie%202.png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Stedelijke%20Transformatie%202.png

Tags