Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
1 november 2012
Update: uitspraak Europese Hof btw-integratieheffing
Op 8 november jl. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest gewezen over de toepassing van de integratieheffing.
Op 8 november jl. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest gewezen, naar aanleiding van vragen gesteld door de Nederlandse Hoge Raad, over de toepassing van de integratieheffing.

De integratieheffing is onder andere aan de orde als ondernemers op eigen grond een nieuw pand (laten) bouwen en dit pand voor (deels) btw-vrijgestelde prestaties gaan gebruiken. Volgens het HvJ is geen btw verschuldigd over de grondwaarde als hierover in het verleden reeds btw is betaald. Het is nu aan de Hoge Raad om de zaak met behulp van dit arrest af te doen. In afwachting hiervan is en blijft het raadzaam tijdig bezwaar in te stellen (of reeds ingesteld bezwaar aan te houden) tegen beschikkingen met betrekking tot de zogenoemde integratieheffing.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags