Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
28 juni 2013
Update: Warmtewet rond
Op 11 juni 2013 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de meest recente versie van de Warmtewet. Het wetgevingstraject heeft lang geduurd. Het oorspronkelijke voorstel is in september 2003 ingediend.

Op 11 juni 2013 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de meest recente versie van de Warmtewet. Het wetgevingstraject heeft lang geduurd. Het oorspronkelijke voorstel is in september 2003 ingediend.

Het traject kende vele hobbels, waaronder uit te voeren onderzoeken door destijds de Nma (tegenwoordig Autoriteit Consument en Markt). Sinds 2011 is bovendien gewerkt aan enkele wijzigingen, die bv. betrekking hadden op de prijs van warmte.

De NEPROM is van meet af aan nauw betrokken geweest bij het traject. Met name om erop toe te zien dat in de markt een gelijk speelveld wordt gecreëerd. Tevens heeft de NEPROM ervoor gepleit de positie en de kosten van de eindgebruiker (mede in verhouding tot de te verwachten duurzaamheidseffecten van bepaalde investeringen) goed voor ogen te houden. De NEPROM zal dit in de toekomst ook blijven doen, bijvoorbeeld ten aanzien van de aansluitkosten op collectieve warmtenetten.

De wet treedt volgens de Minister van Economische Zaken naar verwachting op 1 januari 2014 in werking. De NEPROM hoopt dat de uitslag van de stemming in de Eerste Kamer op dit moment al financiers van duurzame initiatieven meer duidelijkheid en zekerheid verschaft bij het nemen van hun beslissingen. Onduidelijkheid over de uitkomsten van het wetgevingstraject heeft in het verleden belemmerend gewerkt.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags