Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
5 december 2019
Van galgenveld tot hippe stadswijk
De laatste ledenbijeenkomst van 2019 vond plaats op 27 november op Overhoeks in Amsterdam-Noord. Ymere en Amvest ontvingen de NEPROM-leden in A-lab, het oude Shell laboratorium. Daar kregen de leden een toelichting op de gebiedsontwikkeling en een rondleiding.

Viviane Regout heet namens Ymere en Amvest de aanwezigen van harte welkom in Overhoeks. Ze blikt kort terug op de geschiedenis van het gebied en haar eigen betrokkenheid bij het project. Na haar komen Hieke Bakker van Ymere en Ralf Peeters (Amvest) aan het woord. En tot slot deelt Jaco Meuwissen (3w real estate) enkele lessen die hij uit de beginfase van deze ontwikkeling heeft getrokken. Samen vertellen ze een prachtig verhaal over de bewogen historie van het gebied en de transformatie van galgenveld tot hippe stadswijk.

Slechte naam
Ooit het galgenveld van Amsterdam waar je – als je de stad binnenkwam – zag hoe slecht het met je af kon lopen als je niet zo goed je best deed, later een gesloten gebied in eigendom van Shell. Een gebied met een slechte naam, zonder imago. En, vanwege de bombardementen die in de Tweede Wereldoorlog moesten voorkomen dat de olie gebruikt zou worden als brandstof voor het Duitse leger, wordt nog altijd bij elke ontwikkeling onderzoek naar explosieven uitgevoerd. Kortom, geen vanzelfsprekendheid om hier succesvol een nieuwe stadswijk te ontwikkelen.

Vol ambitie
In 2001 gaf Shell aan dat zij delen van het gebied wilde afstoten. Dat was het begin van de ontwikkelingen op Overhoeks. Via een tender werden ING en Ymere geselecteerd als samenwerkingspartners voor de gemeente. In de beginfase van de ontwikkeling spatte de ambitie er nog vanaf, maar in de crisis zakte de grex diep in de rode cijfers. Partijen gingen zich richten op hun kerntaken. ING trok zich terug. Ymere investeerde niet meer in het dure segment. Toen in 2015 de Woningwet werd aangepast, leidde dat voor Ymere tot de vraag of ze überhaupt nog onderdeel wilde zijn van grote gebiedsontwikkelingen.

Nieuwe samenwerking
Terwijl bij allerlei projecten in het land de nadruk lag op scheiden en ontvlechten, stapte Amvest in 2015 juist heel bewust in de samenwerking op Overhoeks. Amvest en Ymere koesterden beiden de ambitie om op langere termijn waarde toe te voegen aan de stad. Daarin vonden zij elkaar. Om de nieuwe samenwerking vorm te geven, zijn ze opnieuw begonnen met een brandbook en andere producten, waarbij werd voortgeborduurd op wat er al lag. De verbeteringsmogelijkheden die ze zagen vanuit de eerste fase pakken ze in de tweede fase samen op.

Stip op de horizon
De stip op de horizon hebben Ymere en Amvest samen bepaald. Vanuit de gezamenlijke visie op de kwaliteit die ze willen realiseren en de bewoners die ze willen trekken ontwikkelen beide partijen gezamenlijk het gebied. Daarbij kijken ze wie waarin sterk is en wat ze van elkaar nodig hebben. Amvest trekt de ontwikkeling vanuit de grondexploitatie, opstalontwikkeling van de marktwoningen (koop en huur) en communicatie. Ymere neemt percelen uit voor de sociale huur.

Unieke tender
Bijzonder is dat Ymere nu samen met de gemeente een tender heeft uitgeschreven. Het ontwikkelrecht dat Ymere nog had, kon zij niet meer uitoefenen zoals vroeger. Daarom is in overleg met de gemeente besloten een andere partij te zoeken voor de ontwikkeling. Samen hebben ze de voorwaarden vastgesteld en zowel de gemeente als Ymere zijn onderdeel van de jury. Ymere is heel benieuwd wat hier uit komt en daagt de markt uit. Dit is een unieke samenwerking, die Ymere verwacht vaker te zullen zien.

Mensen maken het succes
Dat het is gelukt om het EYE filmmuseum naar het gebied te halen is enorm belangrijk geweest om een positief imago te creëren voor het gebied en om de benodigde prijsniveaus te halen. Die waren onder andere nodig omdat ontwikkelaars wel denken dat ze geweldige onderhandelaars zijn, maar toch een beetje bleekjes afsteken tegen het professionele, wereldwijd opererende, team van Shell.

Gebiedsontwikkeling blijft mensenwerk. Veel aanwezigen hebben in het verleden aan dit mooie gebied gewerkt. Dankzij al die mensen die zich met enthousiasme en doorzettingsvermogen voor deze ontwikkeling hebben ingezet is Overhoeks nu een bruisend onderdeel van de stad.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Ledenbijeenkomst%20november%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Ledenbijeenkomst%20november%20klein.png

Tags