Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 september 2019
Veel aandacht voor woningmarkt
De NEPROM is verheugd dat de woningmarkt op Prinsjesdag in de kabinetsplannen veel aandacht krijgt. Er wordt ingezet op het stimuleren van de bouwproductie en het verbeteren van de betaalbaarheid van wonen in de bestaande productie. Toch heeft de NEPROM nog genoeg vragen.
De NEPROM is verheugd dat de woningmarkt op Prinsjesdag in de kabinetsplannen veel aandacht krijgt. Het pakket aan maatregelen om de woningnood aan te pakken zet in op het op het stimuleren van de bouwproductie en het verbeteren van de betaalbaarheid van wonen in de bestaande voorraad. Dit is een duidelijk signaal van het kabinet en goed nieuws voor mensen die een betaalbare woning zoeken.
 
Meer betaalbare sociale en middenhuurwoningen
Er wordt een woningbouwimpuls van 1 miljard euro gegeven om de bouw van meer betaalbare woningen mogelijk te maken via het -onder voorwaarden - bijdragen aan het tot ontwikkeling kunnen brengen van locaties. Hierbij wordt een goede samenwerking tussen overheden en marktpartijen verwacht om de businesscase per locatie in kaart te brengen. Via een korting op de verhuurderheffing van 1 miljard euro wordt het mogelijk gemaakt om meer betaalbare sociale en middenhuurwoningen te bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van de verduurzaming van de bestaande voorraad van corporaties. Ook het realiseren van meer tijdelijke huisvesting zal onder deze heffingsvermindering vallen. Om de betaalbaarheid in de bestaande voorraad beter te behouden en verdelen beperkt het kabinet onder meer het aandeel van de WOZ in het woningwaarderingsstelsel, pakt het scheefwonen aan, en vergroot het kabinet de ruimte voor lokaal maatwerk door woningcorporaties. 

Meer kansen voor lagere inkomens 
De betaalbaarheid in de bestaande huurvoorraad van corporaties wordt vergroot door het aandeel van de WOZ-waarde in het Woningwaarderingsstelsel te beperken tot 33 procent. Hiermee wordt voorkomen dat - met name in grote steden - sociale huurwoningen door de snel stijgende woningprijzen zoveel punten krijgen dat ze bij mutatie verhuurd kunnen worden in het vrije huursegment. Lagere inkomens hebben hierdoor meer kans om een betaalbare woning te vinden. Beleggers die zich richten op het middensegment kunnen hierdoor minder bestaande sociale huurwoningen dan voorzien liberaliseren en aanbieden in het middensegment. 

​Ruimte voor lokaal maatwerk wordt vergroot 
Het kabinet vergroot de ruimte voor lokaal maatwerk. Verhuurders mogen daarom bijvoorbeeld wel hogere huurverhogingen doorvoeren bij sociale huurwoningen om scheefwonen te bestrijden (tot aan maximale huurprijs o.b.v. WWS). Hoewel er in de praktijk beperkt gebruik van wordt gemaakt krijgen corporaties juist meer ruimte om binnen de bestaande sociale voorraad woningen vrij toe te wijzen. Het kabinet laat hiermee zien dat deze ruimte voor lokaal maatwerk beter benut kan worden.     ​

Overdrachtsbelasting niet-woningen 
Een onverwachte verrassing in het belastingplan 2020 is dat het kabinet voorstelt om per 2021 de overdrachtsbelasting voor niet-woningen te verhogen met 1%-punt. Het tarief gaat daardoor van 6 procent naar 7 procent (een verhoging van 297 miljoen euro per jaar). Het betreft een budgettaire maatregel ter dekking van de voorstellen uit het klimaatakkoord. Het kabinet beoogt hiermee de burger te ontzien en de ondernemer te laten meebetalen. De Raad van State heeft kritiek op het voorstel. Er wordt namelijk geen verdere toelichting gegeven waarom juist deze maatregel wordt genomen. En er wordt van uitgegaan dat de gedragseffecten van de verhoging niet significant zijn. ​

Vervolgstappen en meer informatie
De NEPROM wil meer gevoel krijgen bij de overwegingen van het kabinet en de effecten van het voorstel voor de verschillende partijen. Welk deel van de lastenverzwaring drukt op welk type vastgoedaankopen. En in hoeverre drukt de verhoogde overdrachtsbelasting op bouwgrond indirect toch de woningbouwinvesteringen en betaalbaarheid van het wonen? Het onderwerp wordt binnenkort in verschillende commissies nader besproken. Meer informatie kun je opvragen bij Sander Voogt​
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Woningmarkt%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Woningmarkt%20klein.png

Tags