Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
18 september 2019
Verkenning differentiatie overdrachtsbelasting
​Het ministerie van Financiën laat in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken verkennend onderzoek doen naar de impact van een differentiatie van de overdrachtsbelasting voor starters en beleggers.

​Het ministerie van Financiën laat in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken verkennend onderzoek doen naar de impact van een differentiatie van de overdrachtsbelasting voor starters en beleggers. De NEPROM heeft deze week deelgenomen aan een bijeenkomst hierover.

Verzoek van Kamerlid Nijboer (PvdA)
Aanleiding voor de verkenning was een verzoek van Kamerlid Nijboer (PvdA) aan Staatssecretaris Snel (Financiën) om de mogelijkheden te bezien om de overdrachtsbelasting voor derde en verdere woningen te verhogen naar 10 procent en die van starters terug te brengen naar 0 procent. Het verkennend onderzoek moet verhelderen of de voorgestelde maatregelen doeltreffend en zinvol zijn.

Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid gesproken over de positie van starters en beleggers op de woningmarkt, de effecten van een differentiatie van de overdrachtsbelasting, de administratieve lasten en impact op de uitvoeringspraktijk, en over alternatieven.

Meer aanbod
Starters ondervinden door hoge prijzen en gebrek aan eigen geld meer moeite om een koopwoning te vinden dan particuliere beleggers en doorstromers. Koopstarters zullen baat hebben bij het voorstel, maar naar onze verwachting in beperkte mate. Een meer directe manier om starters aan een woning te helpen is door meer aanbod van nieuwbouwwoningen voor starters te realiseren.

Zelfbewoningsplicht kan buy-to-let tegengaan
De voorgestelde maatregelen beogen het fenomeen buy-to-let tegen te gaan. In plaats van een verhoging van de overdrachtsbelasting zou dit ook door een zelfbewoningsplicht gerealiseerd kunnen worden. Door beleggen met geleend geld fiscaal duurder te maken, worden buy-to-let beleggingen al minder aantrekkelijk gemaakt. Het verhogen van de overdrachtsbelasting voor beleggers en corporaties die huurwoningen in bewoonde staat kopen draagt niet bij aan deze doelstelling. Dit zou daarom volgens de NEPROM buiten het voorstel moeten worden gehouden.

Geen symptoombestrijding
De NEPROM vindt dat de verhoging van de overdrachtsbelasting voor derde en verdere woningen en een nultarief voor starters niet de meest doeltreffende en efficiënte manieren zijn om de problemen op de woningmarkt op te lossen. Bovendien maakt het voorstel de overdrachtsbelasting erg complex. Er zijn op woningmarkt ook andere doelgroepen dan koopstarters die moeilijk een passende woning kunnen vinden. Door in het voorstel alleen naar de positie van koopstarters te kijken wordt eerder een symptoom bestreden in plaats van dat breder wordt gekeken naar structureel oplossen van de bredere problematiek.

Meer informatie bij Sander Voogt

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Belasting%20klein.png, https://www.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Belasting%20klein.png

Tags