Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Huurprijs.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Huurprijs.jpg
Nieuws
28 september 2021
Verkenning huurprijsregulering en consequenties voor nieuwbouw
We blikken terug op de expertbijeenkomst van 22 september waarin Stec Groep en Brink hun onderzoeksresultaten naar verdergaande huurprijsregulering presenteerden.

Op 22 september organiseerde de NEPROM een expertbijeenkomst waarin Stec Groep en Brink de resultaten van hun onderzoek naar verdergaande huurprijsregulering presenteerden en waar werd gediscussieerd over welke effecten extra huurregulering op nieuwbouw zal hebben.

De Stec Groep presenteerde haar verkenning naar verschillende beleidsopties voor huurprijsregulering van de vrijesectorhuur. Brink presenteerde welke consequenties de verschillende huurprijsreguleringsvarianten hebben voor de nieuwbouw. Verdere regulering zal tenminste leiden tot een 'hick-up' in de nieuwbouwproductie, maar het effect kan ook vele malen groter zijn en zeer negatief voor de gehele nieuwbouwmarkt uitpakken, wanneer dit beleid wordt gestapeld op ander beleid voor huurprijsmatiging.

Het omgekeerde van wat we willen wordt dan bereikt, namelijk een sterke afname van het aanbod van nieuwe middenhuurwoningen. Duidelijk is dat hoe verschillend beleid gestapeld wordt en op elkaar inwerkt vooraf zeer goed onderzocht en afgewogen dient te worden om negatieve onverwachte effecten te voorkomen. Dergelijke effecten kunnen aanzienlijk sneller optreden dan men in Den Haag verwacht.  

De rapporten van de Stec Groep en Brink en de begeleidende brief van de minister aan de Kamer hierover zijn hier te downloaden. Voor verdere informatie en vragen, stuur een mail naar Sander Voogt.


Tags