Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
24 november 2023
Verkiezingsuitslag verandert niets aan de grote opgaven
In haar reactie op de verkiezingsuitslag benadrukt NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter nogmaals de noodzaak van een samenhangende en integrale strategie voor de ruimtelijke ontwikkeling van ons land in de komende decennia.

De Tweede Kamer is behoorlijk overhoop gehaald, maar de grote maatschappelijke opgaven zijn onveranderd. Het woningtekort is hoog en blijft groeien. De betaalbaarheid van het wonen staat voor lage en middeninkomensgroepen in toenemende mate onder druk. Voor velen is een woning feitelijk onbereikbaar geworden en is het leven in de pauzestand gezet. Dat is onacceptabel. In het belang van woningzoekenden, nu en in de toekomst, moeten alle zeilen bijgezet worden. Het Rijk dient heldere keuzes te maken en maatregelen te treffen gericht op de korte en lange termijn, zodat de uitvoering naar een hogere versnelling kan en we snel meer woningen kunnen bouwen.

De klimaatverandering, de teruggang in natuurkwaliteit, de energietransitie en de schaarste aan ruimte maken het dringend noodzakelijk dat er een samenhangende en integrale strategie komt voor de ruimtelijke ontwikkeling van ons land in de komende decennia. Alleen dan kan de ontwikkel- en bouwsector investeren met het oog op morgen en overmorgen. We hebben geen tijd te verliezen. Niemand kan het alleen, waar het gaat om de ruimtelijke ontwikkeling van ons land en het bieden van een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Overheden en marktpartijen moeten constructief samenwerken, we moeten samen bouwen aan vertrouwen. Stabiliteit, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid zijn essentieel voor het welslagen van onze gezamenlijke missie ten dienste van de maatschappij.

Project- en gebiedsontwikkelaars verenigd in NEPROM willen en kunnen hun bijdrage leveren. Wij gaan graag het gesprek aan met de nieuwe Tweede Kamer over hoe overheden en marktpartijen kunnen samenwerken om die grote opgaven tot een oplossing te brengen.​​​

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/tweede%20kamer.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/tweede%20kamer.jpg

Tags